• Ubezpieczenie - Compensa

    • Szanowni Rodzice!

     Przypominamy, że możliwość przystąpienia uczniów do ubezpieczenia grupowego w firmie Compensa zakończyła się w miesiącu październiku br. W związku z tym prosimy o niedokonywanie wpłat na nr konta polisy, gdyż nie spowoduje to objęcia dziecka ubezpieczeniem.

     Jeśli ktoś z Państwa chciałby jeszcze ubezpieczyć swoje dziecko, prosimy o kontakt z opiekunem ze strony Compensy p. Jerzym Kołodziejczykiem, tel. 502 866 661

      

     Procedura likwidacji szkody NNW:

     1. Z wystąpieniem o odszkodowanie czekamy do zakończenia procesu leczenia i rehabilitacji potwierdzonej przez lekarza.

     2. Forma zgłaszania szkody:

     - za pośrednictwem strony internetowej: www.compensa.pl

      zakładki: likwidacja szkód/ubezpieczenia majątkowe-zgłoś szkodę ONLINE/osoba/NNW/wybrać typ polisy 184 i podać nr polisy a następnie wypełnić wymagane pola.

     - lub pisemnie: wypełniamy druk likwidacji szkody otrzymany ze szkoły, dołączamy ksero wszelkiej dokumentacji medycznej, związanej z wypadkiem oraz oryginały imiennych rachunków kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją (rachunki zostaną odesłane pocztą) i całość dokumentacji:

     - wysyłamy listem poleconym na adres:

     Compensa T.U. Vienna Insurance Group,

     02-342 Warszawa, Al. Jerozolimskie 162 z dopiskiem szkoda NNW Szkolne

      - lub zanosimy do oddziału Compensy w Łodzi przy Al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20 (róg Milionowej) lub dowolnej jednostki terenowej,

     W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt: Jerzy Kołodziejczyk, tel. 502 866 661.

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych