• Doradca zawodowy

    • Konsultacje doradcy zawodowego z młodzieżą i rodzicami dotyczą możliwych ścieżek kształcenia, sytuacji na lokalnym rynku pracy, specyfiki kierunków studiów.

     Podczas spotkania przeprowadzana jest analiza mocnych stron, wykonywane są badania predyspozycji zawodowych, testy uzdolnień i osobowości.

     Doradca zawodowy udziela wsparcia młodzieży w wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia, dostosowanego do zainteresowań, uzdolnień, potrzeb rynku pracy i stanu zdrowia.


     Zapraszamy serdecznie na konsultacje.

     Skład zespołu ds. doradztwa zawodowego:

     Katarzyna Paliwoda - dyrektor, doradca zawodowy i personalny

     Katarzyna Szymańska - pedagog szkolny

     Ewa Słomczyńska - psycholog szkolny

     Małgorzata Karolewska - nauczyciel przedsiębiorczości

     Magdalena Rzadkowolska - nauczyciel bibliotekarz

     Emilia Gralewska - specjalista / konsultant doradztwa zawodowego  Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

      

      

      

      

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych