• Harmonogram zebrań i konsultacji

    • 14  września br. -  zebrania  wychowawców z  rodzicami- informacja o kalendarzu roku szkolnego, planie pracy wychowawcy klasy, planie wychowawczo- profilaktycznym  szkoły, opłaty, oświadczenia

    • 7 grudnia br. konsultacje   dla rodziców- informacje o proponowanych ocenach na koniec semestru -on-line

    • 11  stycznia 2023r. - zebrania wychowawców z rodzicami posumowanie wyników nauczania w I semestrze

    • 22 marca 2023 r. o godzinie 17:30 konsultacje  dla rodziców uczniów klas pierwszych i drugich-(śródsemestralne podsumowanie wyników nauczania) stacjonarnie,  zebrania  wychowawców z rodzicami uczniów  klas czwartych (informacje o proponowanych ocenach na koniec roku szkolnego)

    • 17 maja 2023r. -   konsultacje  dla rodziców - informacje o proponowanych ocenach na koniec roku szkolnego on-line

 • Galeria zdjęć

   brak danych