• Harmonogram zebrań i konsultacji

   • 7, 8  września 2021r.zebrania  wychowawców z  rodzicami- informacja o kalendarzu roku szkolnego, planie pracy wychowawcy klasy, planie wychowawczo- profilaktycznym  szkoły, opłaty, oświadczenia

     

    8 grudnia  2021r.  – konsultacje   dla rodziców- informacje o proponowanych ocenach na koniec semestru

     

    12 stycznia 2022r. - zebrania wychowawców z rodzicami  posumowanie wyników nauczania w I semestrze roku szkolnego 2021/2022

     

    12 marca 2022r. konsultacje  dla rodziców uczniów klas pierwszych i drugich-(śródsemestralne podsumowanie wyników nauczania),  zebrania  wychowawców z rodzicami uczniów  klas trzecich (informacje o proponowanych ocenach na koniec roku szkolnego, o egzaminie maturalnym)

     

    18 maja 2022r. -   konsultacje  dla rodziców - informacje o proponowanych ocenach na koniec roku szkolnego.

 • Galeria zdjęć

   brak danych