• Harmonogram zebrań i konsultacji

   • 12 września  2023r.

    • Zebranie rodziców klas pierwszych – 1a, 1b, 1c  z dyrekcją, wychowawcami i nauczycielami - sala gimnastyczna, godz. 17.00
    • Zebrania  wychowawców  klas 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e z  rodzicami- informacja o kalendarzu roku szkolnego, planie pracy wychowawcy klasy, planie wychowawczo- profilaktycznym  szkoły, opłaty, oświadczenia.

    13 września  2023r.

    • Zebranie rodziców klas pierwszych – 1d, 1e, 1f, 1g  z dyrekcją, wychowawcami i nauczycielami - sala gimnastyczna, godz. 17.00
    • Zebrania  wychowawców  klas 1d, 1e, 1f, 1g , 3a, 3b, 3c, 3d, 3e,4a, 4b, 4c, 4d z  rodzicami, od godz. 17.30 -   informacja o kalendarzu roku szkolnego, planie pracy wychowawcy klasy, planie wychowawczo- profilaktycznym  szkoły, opłaty, oświadczenia

    6 grudnia 2023r. - konsultacje   dla rodziców- informacje o proponowanych ocenach na koniec semestru

    9 stycznia  2024r. - zebrania wychowawców  z rodzicami klas pierwszych podsumowujące naukę w I semestrze  roku szkolnego 2023/2024

    10 stycznia 2024r. - zebrania wychowawców  z rodzicami klas drugich, trzecich i czwartych  podsumowujące  naukę w I semestrze  roku szkolnego 2023/2024

    20 marca 2024r. - konsultacje  dla rodziców uczniów klas pierwszych i drugich i trzecich (śródsemestralne podsumowanie wyników nauczania) ,  zebrania  wychowawców z rodzicami uczniów  klas czwartych (informacje o proponowanych ocenach na koniec roku szkolnego)

    15 maja 2024r. - konsultacje  dla rodziców – informacje o proponowanych ocenach na koniec roku szkolnego

 • Galeria zdjęć

   brak danych