• Historia

    • 1IX 1962

     • Rozpoczęcie pierwszego roku nauki XXIX LO, gościnnie w budynku VIII LO przy ul. Nowotki 105.

     • Nowy rok szkolny 1962/63 rozpoczęło 246 uczących się w sześciu oddziałach. Pierwszym dyrektorem szkoły został mgr Janusz Chojnacki.

     4 XII 1963

     • Przeprowadzka do własnego budynku przy ulicy Zelwerowicza 38/44.

     18 I 1964

     • Oficjalne otwarcie szkoły i nadanie jej imienia 19-go Stycznia.

     1964/65

     • Nowy rok szkolny rozpoczęło 567 uczniów w 15 oddziałach.

     • 3 X 1964 – XXIX LO otrzymało oficjalnie etat zastępcy dyrektora. Został nim współorganizator placówki – mgr Kazimierz Kolasiński.

     • Pierwsza matura 1965, na 72 uczniów klas XI dopuszczono 66, z których zdało 66.

     1965/66

     • Początki kontaktów sportowych i turystycznych XXIX LO ze szkołami średnimi z Lipska i Weimaru.

     • V 1966 – Rozpoczęto budowę boiska szkolnego (zakończono 1968).

     1966/67

     • Reforma szkolnictwa. Nie było przyjęć do klas VIII.

     • Jan Kowalski z klasy X zdobył mistrzostwo Polski zawodach lekkoatletycznych w Białymstoku. Wicemistrzostwo Polski w sztafecie 4×100 m (A.Kowalski, A.Chibner, P.Ślusewicz, S.Wijatkowski).

     1967/68

     • Wprowadzono podział na klasy: I, II, III, IV. Powstały dwie klasy sportowe. Zdobycie wicemistrzostwa Polski w zawodach szkół średnich w pływaniu .

     1969/70

     • Przyznano po raz pierwszy stypendia socjalne.

     • Koniec lat 60 i lata 70 – dalszy rozkwit sportu szkolnego. Sukcesy naszych sportowców w piłce ręcznej, koszykowej, lekkiej atletyce, pływaniu (II miejsce w Polsce). Najlepsi w tym czasie: Lucyna Kałużna, Jadwiga Głębska, Agnieszka Dutkiewicz, Sławomir Kremberg.

     1972/73

     • Nowy zastępca dyrektora szkoły mgr Helena Górska.

     1974/75

     • Wprowadzenie systemu semestralnego.

     • Nowy zastępca dyrektora mgr Jolanta Rogowska

     • VII 1975 – spływ Dunajem Bratysława-Belgrad 42 Ł.W.D.H.

     • Hanna Grabowska finalistką Olimpiady Języka Polskiego (opiekun mgr Aleksandra Jagodzińska).

     1975/76

     • Powstanie klas profilowanych. Mirosław Jurczak w reprezentacji Polski juniorów w piłce nożnej.

     1976/77

     • XV- lecie szkoły.

     •  W Ogólnopolskiej Olimpiadzie Plastycznej Bogumiła Gralińska jako finalistka wygrała wycieczkę do ZSRR.

     1977/78

     • Nowy zastępca dyrektora – mgr Elżbieta Dutkiewicz pełniąca jednocześnie obowiązki dyrektora szkoły.

     • Sławomir Kremberg wicemistrzem Europy w judo.

     1979/80

     • Agnieszka Dutkiewicz otrzymała medal Ministra Oświaty i Wychowania „Sport i nauka”.

     • VII 1980 – Jadwiga Głębska – reprezentowała Polskę na olimpiadzie w Moskwie (piłka koszykowa).

     1982/83

     • Nowy dyrektor szkoły – mgr Elżbieta Dutkiewicz.

     • Joanna Sowa – laureatką Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Łacińskiego.

     • Rafał Nowicz – finalistą Ogólnopolskiej Olimpiady Fizycznej.

     • Wprowadzono język angielski do klas I.

     • Wyróżnienie na szczeblu centralnym Samorządu Szkolnego (opiekun mgr Jadwiga Polak).

     1983/84

     • Cezary Tąder – reprezentantem Polski juniorów w piłce nożnej.

     1984/85/86

     • Wyróżnienia na szczeblu wojewódzkim i centralnym dla Spółdzielni Uczniowskiej „Sezam” (opiekun mgr Jadwiga Polak).

     1984/85

     • Nowy zastępca dyrektora – mgr Ryszard Nast.

     • 27 VII 1985 powstała 44 Łódzka Drużyna Harcerska „Człapy” drużynowy hm. Krzysztof Jakubiec

     1986/87

     • Funkcję dyrektora objął mgr Krzysztof Jakubiec. XXV-lecie szkoły.

     • Paweł Chodakowski reprezentantem Polski juniorów w piłce nożnej.

     • Funkcję wicedyrektora pełni mgr Ryszard Nast.

     •44 Drużyna Harcerska „Człapy” otrzymała imię hm. Janka Bytnara „Rudego”. W uroczystości wzięli udział liczni żołnierze Szarych Szeregów a wśród nich hm. Janina Kamińska- żona autora „Kamieni na szaniec”. Akt nadania imienia drużynie wręczyła Matula Polskich Harcerzy – Mama Janka Bytnara – Druhna Zdzisława Bytnarowa.

     1988/1989

     • Nowa dyrekcja szkoły: mgr Krystyna Gałązka, mgr Grażyna Baczyńska 1989/90

     • Wprowadzono układ blokowy zajęć dla maturzystów w II semestrze.

     • Nowy przedmiot – Elementy Informatyki.

     • 11 XI 1989 – Pierwsze oficjalne obchody rocznicy niepodległości- uroczysta gala i sesja popularnonaukowa.

     • Andrzej Lewandowicz laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady Chemicznej (opiekun mgr Krystyna Sodolska). Agnieszka Gieraga mistrzynią Polski w tenisie stołowym.

     • Przystąpienie szkoły do systemu łączonego egzaminu dojrzałości z egzaminem na Politechnikę Łódzką.

     1990/91

     • Utworzenie klasy z rozszerzonym programem języka niemieckiego.

     • Przywrócenie religii do szkoły.

     • Andrzej Lewandowicz stypendystą Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. X-XI 1990 – Wystawa druków II obiegu (organizator mgr Halina Janiec).

     • Pierwsze wyjazdy uczniów do Załęcza i Bronisławowa w ramach akcji „Zdrowa szkoła”.

     • Andrzej Lewandowicz ponownie laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady Chemicznej. Mariusz Rodak finalistą Ogólnopolskiej Olimpiady Chemicznej(opiekun mgr Krystyna Sodolska).

     1991/92

     • Pierwsza klasa autorska o profilu turystycznym i języku hiszpańskim (program mgr Krzysztofa Jakubca). Wprowadzenie języka hiszpańskiego. Andrzej Lewandowicz po raz trzeci laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady Chemicznej.

     • Złoty medal na XXIV Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej w USA (VII 1992 – Waszyngton – Pittsburgh opiekun mgr Krystyna Sodolska).

     • Przemysław Nagrodzki – finalistą Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polsce i  Świecie Współczesnym (opekun mgr Krzysztof Jakubiec).

     • Mariusz Rodak – finalistą Ogólnopolskiej Olimpiady Chemicznej (opiekun mgr Krystyna Sodolska).

     1992/93

     • Najważniejsze wydarzenie roku szkolnego to obchody 30-lecia istnienia szkoły. Do przygotowania wielkiej gali przyłączyli się wszyscy. Uzupełniono i odświeżono wystrój wewnętrzny budynku, pojawiły się nowe stałe ekspozycje. Szkoła przybrała odświętny wygląd. W dniu obchodów uroczystości spotkali się i przeżywali wzruszające chwile absolwenci sprzed prawie 30 lat i najmłodsi, wrastający w tradycje, uczniowie klas pierwszych.

     • Utworzono pierwszą grupę klasy I z rozszerzonym programem języka angielskiego.

     • Andrzej Lewandowicz powtórnym medalistą Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej (Włochy – opiekun mgr Krystyna Sodolska).

     • Nagroda pieniężna przeznaczona przez Kuratora na modernizację pracowni chemicznej (za sukcesy uczniów).

     • Wdrożenie elementów informatyki w klasach I i II – zakup siedmiu komputerów IBM i oprogramowania (dar Komitetu Rodzicielskiego).

     • Pierwsze miejsce w piłce nożnej w XXIV Olimpiadzie Szkół Ponadpodstawowych w Łodzi  i województwa łódzkiego.

     1993/94

     •  I miejsce w piłce nożnej w XXV Olimpiadzie Szkół Ponadpodstawowych i woj. łódzkiego.

     •  Wznowienie udziału w akcji „Bliżej Teatru Wielkiego”.

     1994/95

     • Wprowadzono program autorski (mgr Ewy Nassalskiej) z języka łacińskiego i kultury antycznej w kl. I.

     • Odbyły się pierwsze i nie ostatnie lekcje języka angielskiego z aktorami amerykańskimi.

     • Urządzenie pracowni języka łacińskiego i kultury antycznej – praca dyplomowa uczniów liceum plastycznego.

     • Olimpiada Geograficzna – laureat: Marcin Wójcik kl. II (opiekun mgr Krzysztof Jakubiec).

     • Olimpiada WOS – laureaci: Anna Podwysocka kl. IV i Kacper Mrówczyński kl. IV (opiekun mgr Krzysztof Jakubiec).

     • I miejsce w piłce nożnej w Halowych Mistrzostwach Europy Szkół Średnich w Szwajcarii.

     • I miejsce w piłce nożnej w XXVI Olimpiadzie Szkół Ponadpodstawowych Łodzi i woj. łódzkiego po raz trzeci .

     1995/96

     • Marcin Wójcik i Karol Markindorf finalistami Olimpiady Geograficznej (opiekunowie mgr Krzysztof Jakubiec i mgr Izabella Kerner-Czarnecka).

     • Uczniowie szkoły po raz pierwszy biorą udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”.

     • Wyróżnienie za przedstawienie „W małym dworku” Witkacego (reż. M. Zagrodzka i Z. Kaczmarek) w Wojewódzkich Konfrontacjach Teatralnych Szkół Ponadpodstawowych.

     • Dziesięciu uczniów naszej szkoły wyjechało do RFN w ramach współpracy z młodzieżową fundacją „Amicitia” (Akcja „Zjednoczenie Europy”).

     • W ogólnopolskim Konkursie „Znasz-li swój kraj” Marcin Wójcik zajął I miejsce, Joanna Połatyńska  II miejsce, a Wtold Kopeć IV miejsce (opiekun mgr Krzysztof Jakubiec).

     1996/97

     • 20 stycznia  na nadzwyczajnym  posiedzeniu Rady Pedagogicznej podjęto uchwałę w sprawie zmiany imienia szkoły na wniosek nauczycieli,  młodzieży i rodziców . Decyzję Rady Pedagogicznej zaakceptowała Rada Miejska uchwalą z 23 kwietnia. Nowym patronem zostaje hm. Janek Bytnar „Rudy”. Podjęcie tej decyzji poprzedziła szeroka akcja popularyzatorska postaci prowadzona przez harcerzy i wychowawców oraz referendum zorganizowane wśród nauczycieli i młodzieży.

     • Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Witolda Kopcia kl. IVa. W ogólnopolskim Konkursie „Znasz-li swój kraj” Wtold Kopeć zajął II miejsce (opiekun mgr Krzysztof Jakubiec).

      1997/98

     • 12 września 1997 r. nadanie imienia hm. Janka Bytnara „Rudego” naszej szkole. Otwarcie Izby Patrona.

     • Laureatem Konkursu „Znasz-li swój kraj” został Wtold Kopeć a Marcin Wójcik laureatem Olimpiady Geograficznej (opiekun mgr Krzysztof Jakubiec).

     • Laureatem Olimpiady Geograficznej i Laureatem Olimpiady Nautologicznej został Witold Kopeć (opiekun mgr Krzysztof Jakubiec.,

     • Laureatem Olimpiady Historycznej – Adam Bieszczad(opiekun mgr Elżbieta Frydrych).

     1998/99

     • I miejsce w Halowych Mistrzostwach Europy w Austrii w Piłce Nożnej Szkół Średnich.

     • Odbyły się pierwsze Targi Edukacyjne, w których nasza szkoła zaakcentowała swoją obecność.

     •  Pierwsza edycja Konkursu dla Szkół Podstawowych „Arsenał Braterstwa” w rocznicę „Akcji pod Arsenałem” (organizator mgr Krzysztof Jakubiec). Gawędę wygłosiła pisarka Barbara Wachowicz.

     1999/2000

     • Druga edycja Konkursu dla Szkół Podstawowych „Arsenał Służby”. w podsumowaniu konkursu udział wzięli Barbara Wachowicz, żołnierze AK, a także wnuczka Henryka Sienkiewicza – p. Maria Sienkiewicz.

     • Stworzenie etatu pedagoga.

     • Udział i przygotowanie pracy w VI Ogólnopolskiej w sesji Młodych Matematyków w XXII LO (prace przygotowali: Kamila Szczecińska i Marek Rudnicki).

     2000/01

     • Armina Muszyńska i Joanna Brzezińska laureatkami Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Rosyjskiego.

     • I miejsce w konkursie zorganizowanym w XXVI LO „Dni Brytyjskie” dla Joanny Brzezińskiej.

     • II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim dla Agnieszki Janowskiej.

     • Trzecia edycja „Arsenału Pamięci”.

     • Powołanie w szkole rzecznika uczniów mgr Ewy Nassalskiej.

     2001/02

     • Armina Muszyńska ponownie została finalistką Olimpiady Języka Rosyjskiego.

     • W Ogólnopolskiej Sesji Młodych Matematyków wyróżnienie zespołowe otrzymali uczniowie: MartaWesołowska, Marta Guderska, Michał Malski. Joanna Brzezińska otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów.

     • Następna, czwarta edycja „Arsenału Pamięci” już o zasięgu ogólnopolskim została podsumowana w Sali Lustrzanej Muzeum Historii Miasta Łodzi.

     • Pani dyrektor mgr Krystyna Gałązka po 13 latach pracy odeszła na emeryturę. Funkcje dyrektora szkoły przejął mgr Czesław Białkowski. Zastępcą została pani mgr Grażyna Brzezińska.

     2002/03

     • Szkoła rozpoczęła nowy etap pracy z pierwszym rocznikiem absolwentów gimnazjów.

     • W dniach 2-4. 10. 2002 r. sześćdziesięciu dwóch uczniów naszego liceum uczestniczyło w zajęciach terenowych (warsztatach ekologicznych) w Lasach Janowskich zorganizowanych i dofinansowanych przez Stowarzyszenie „Człowiek, Ekologia,  Środowisko”. Nasi uczniowie zajęli I miejsce w rywalizacji z innymi liceami i gimnazjami łódzkimi. 25. 11.  w  XXIX LO odbyła się uroczystość zakończenia akcji edukacyjnej „Lasy Janowskie” z udziałem władz centralnych i terenowych.

     • W dniu 3. 10. 2002 r. uczniowie z klasy IVd podzieleni na dwie grupy – dziewczyny i chłopcy, wzięli udział w „Jesiennej lekcji historii –  śladami dziecięcych łez” . Rajd zorganizowany był przez Instytut Pamięci Narodowej. Przebiegał na trasie Lućmierz – Dzierżązna – Biała. Dziewczęta pod kierunkiem nauczyciela Krzysztofa Jakubca zajęły I miejsce, a chłopcy pod kierunkiem nauczyciela  Sławomira Chmury zajęli V miejsce – w kategorii szkół licealnych. Dla zwycięskiej grupy przewidziano nagrodę – wycieczkę autokarową do Chełmna nad Nerem i Gołuchowa.

     • W dniach 10-30. 10.2002r. na terenie naszej szkoły odbyła się wystawa poświęcona walce i działalności żołnierzy WiN z okręgu rzeszowskiego pt. „Żołnierze wyklęci”. Organizatorami wystawy było XXIX LO oraz IPN w Łodzi i IPN w Rzeszowie. Wystawę otwierali żołnierze AK i dyr. IPN – Marek Dróżka. W lekcjach o honorze, wolności i ojczyźnie wzięły udział następujące szkoły: XXXI LO, XXXII LO, Zespół Szkół nr 1, XII LO, Gimnazjum nr 1 i XXX LO.

     • W dn. 25. 10. 2002 r. odbył się finał akcji „uśmiechnij się z PCK”. Na sali gimnastycznej został ustanowiony rekord Guinessa w kategorii: największa liczba uśmiechających się osób w tym samym czasie (w godz.12.00-12.07). W finale wzięło udział 286 osób. Tego dnia w szkole rozstrzygnięto również plebiscyt na najczęściej uśmiechającego się nauczyciela.

     • W dn. 27. 10. 2002 r. dwie klasy Id i IIId brały udział w III Rajdzie Ekologicznym w Łagiewnikach zorganizowanym przez XXV LO.

     • W dn. 29. lutego 2003 r. odbyła się uroczystość z okazji 40-lecia naszej szkoły z udziałem grona pedagogicznego i absolwentów. Gościem honorowym był pierwszy dyrektor XXIX LO mgr  Janusz Chojnacki. W programie artystycznym wzięli udział uczniowie. Wydano Biuletyn okolicznościowy.

     • W dn. 6 i 7. marca 2003 r. zorganizowany został Próbny Egzamin Dojrzałości kolejno z języka polskiego i wybranego przedmiotu. Nasza szkoła na wspólny termin umówiła się z I, II, VI, VIII, XII, XVIII, XX, XXI, XXIV, XXV i XXXIII LO., Zespołem Szkół Łączności oraz Zespołami Ponadgimnazjalnymi nr 7 i nr 15.

     • 21 marca w Sali Lustrzanej Pałacu Poznańskich podsumowana została V edycja „Arsenału Pamięci”. W konkursie wzięło udział 55 uczestników z całej Polski. Honorowy patronat nad Arsenałem Pamięci objął Prezydent Masta Łodzi.

     2003/04

     • 19 marca w Sali Lustrzanej Pałacu Poznańskiego z żołnierzami Armii Krajowej i Szarych Szeregów spotkało się 197 laureatów VI edycji (już III ogólnopolska) konkursu „Arsenał ” W Konkursie wzięli udział uczniowie  53 szkół  z 31 miejscowości, z 10 województw. Atrakcją pierwszego dnia arsenałowego spotkania był specjalny spektakl „Szalone nożyczki” w Teatrze Powszechnym.

     • Szkoła rozpoczęła  opracowanie wskaźników wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły będących podstawą szkolnego systemu jakości.

     • Beata Cymerman zdobyła wyróżnienie w  Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym.

     • Wasal Kurek, Witold Stołecki, Kamil Krasiński- I miejsce w Konkursie Edytorskim  „ Książka pięknie wydana” w ramach III Festiwalu Bibliotek Szkolnych w Łodzi.

     • Paweł Wojdera, Maciej Walasik, Aleksandra Augustyniak – II miejsce w Konkursie Wiedzy Ekologicznej.

      2004/05

     • 17-18 marca: Dwudniowe podsumowanie 229 Laureatów  IV Ogólnopolskiego „Arsenału Pamięci”. Gościem Specjalnym pierwszego dnia był Druh Wiktor Matulewicz ps. „Luxor” –  żołnierz Kompanii „Maciek” Harcerskiego Batalionu ZOŚKA Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszawskiego. 18 marca od rana Pałac Poznańskich był udostępniony do zwiedzania dla Laureatów Konkursu. Przewodnikami byli świetnie do tej roli przygotowani przez Panią Annę Pilarską (Muzeum Historii Miasta Łodzi)    uczniowie klasy IIa XXIX LO. Pałac Poznańskich został udostępniony na cały dzień Arsenałowi Pamięci dzięki serdecznemu, od trzech lat trwającemu patronatowi Dyrektora Muzeum Historii Miasta Łodzi Pana Ryszarda Czubaczyńskiego. W spotkaniu uczestniczył m.in. uczestnik Akcji pod Arsenałem, żołnierz Batalionu PARASOL – kpt Tadeusz Chojko ps. „Bolec”. Dorobek merytoryczny Arsenału Pamięci podsumowała jak zwykle Pani Barbara Wachowicz, której książki są nagrodami w każdej edycji Konkursu. Nagrodę Specjalną dla dwóch łódzkich harcerek za pracę „Miedziana klamka” ufundował Wojewoda Łódzki.

     • Wiosną 2005 absolwenci naszego liceum po raz pierwszy przystąpili do egzaminu maturalnego na nowych zasadach, który jest ostatnim etapem reformowania systemu edukacji w Polsce. Uczniowie, którzy przystąpili do egzaminu pisemnego zdali go w 100%.

     • Mateusz Czyżykowski – II miejsce w konkursie językowo-informatycznym: łacina i greka we współczesnych terminach naukowych i technicznych.

     • Andrzej  Świętosławski – wyróżnienie na VII Konkursie z Chemii Organicznej dla szkół ponadgimnazjalnych.

     • Katarzyna Piekarska – I miejsce w  szkolnym Konkursie Matematycznym „ Liczby i procenty”.

     • Osiągnięcia sportowe w tym roku szkolnym to:II miejsce drużyny piłki koszykowej chłopców w Licealiadzie Łodzi (roczniki 1985 i młodsi). I miejsce w turnieju koszykówki chłopców o Puchar Kanclerza Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi Uczennica naszej szkoły Marta Kasprzak jest reprezentantką Polski w pływaniu. Alicja Ewiak została powołana do Kadry Polski juniorów przygotowującej się do mistrzostw Europy i zdobyła tam srebrny medal.

     2005/06

     • 23-24 marca: Podsumowanie V Ogólnopolskiego „Arsenału Pamięci”. 253 Laureatów z 9 województw. Gościem Specjalnym była Maria Sienkiewicz, wnuczka wielkiego pisarza, która zaprezentowała w „Bytnarówce” monodram „Mój Dziad Henryk”. 24 marca w Pałacu Poznańskich z Laureatami spotkało się liczne grono żołnierzy Szarych Szeregów z Warszawy i Łodzi, byli młodociani więźniowie polityczniokresu stalinowskiego, przyjaciele i sojusznicy „Arsenału Pamięci”.

     • Szkolne Koło  Strzeleckie ”Bytnarówka” rozpoczęło swoją działalność. I miejsce w zawodach sportowoobronnych „Dąbki 2006”  zdobył Sebastian Korytkowski.. III miejsce  w zawodach strzeleckich  o Puchar Komendanta Obozu zdobył Dawid Spryszyński.II miejsce Łukasza Sobali na Zawodach Strzeleckich LOK strzelanie z kbks.

     • Katarzyna Piekarska została finalistką konkursu matematycznego dla kl. II „Funkcje i figury”.

     • Zbigniew Pietrzak i Piotr Jaśkiewicz  otrzymali wyróżnienia w Wojewódzkim Konkursie Zoologicznym.

     •  Alicja Pielesiak  zdobyła III miejsce w konkursie  na prezentację multimedialną „ Woda a kultura”  zorganizowanym przez UMŁ.

     • I miejsce dla chłopców  w Amatorskiej Ponadgimnazjalnej Lidze Koszykówki. II miejsce w sztafetach pływackich chłopców  w finale wojewódzkim i II miejsce w tej samej konkurencji w Licealiadzie.

      2006/07

     • 22-23 marca: Podsumowanie VI Ogólnopolskiego „Arsenału Pamięci”. Tytuł Laureata zdobyło 273 autorów. W tym roku w Konkursie, po raz pierwszy poza młodzieżą z Polski , udział wzięła młodzież polskiego pochodzenia z Litwy (Wilno, Rakańce, Bujwidze, Rzesza) oraz z Rosji (Kołtubanówka w okręgu Orenburskim na Uralu).Szczególnym wydarzeniem tego dnia było spotkanie z uczestnikami ważnej, lecz mało znanej w Polsce akcji odbicia 70 więźniów politycznych z więzienia NKWD w Łowiczu w dniu 8 marca 1945 roku. Grupa 16-19 letnich chłopców przeprowadziła brawurową akcję bez jednego choćby strzału i bez ofiar, uwalniając wraz z grupą więźniów przyjaciela, harcerza Szarych Szeregów – „Cyfrę” – Zbyszka Fereta. Akcja z racji podobieństwa motywów jej przeprowadzenia nazwana została „Małym Arsenałem”. Jerzy Miecznikowski „Więciądz”, Marian Szymański „Wędzidło”, Eugeniusz Nowakowski „Jeż” i Stefan Wysocki „Ignac” opowiadali o okolicznościach Akcji i o późniejszych losach  jej uczestników. Młodzież oklaskami na stojąco podziękowała za niecodzienne spotkanie. 23 marca Sala Lustrzana Muzeum Miasta Łodzi z trudem pomieściła wszystkich. Wśród Honorowych Gości była Maria Stypułkowska-Chojecka ps. „Kama” – żołnierz PARASOLA, uczestniczka zamachu na Kutcherę i Powstania Warszawskiego.  Główny Juror i recenzent prac konkursowych Barbara Wachowicz odznaczona została Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Nagrody specjalne ufundowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierza Michała Ujazdowskiego otrzymały Szkoły o największej liczbie Laureatów i ciekawych prac: Zespół Szkół w Orzechówce (woj. podkarpackie), Gimnazjum nr 44 im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Poznaniu oraz Gimnazjum im Jana Pawła II w Wilnie (Litwa). Wszyscy Laureaci otrzymali kopie specjalnych listów skierowanych do uczestników i organizatorów „Arsenału Pamięci” przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Sekretarza Generalnego Rady Ochrony  Pamięci, Walk i Męczeństwa, Andrzeja Przewoźnika.

     • Reprezentacja zawodników szkolnego koła strzeleckiego uczestniczyła w Wojewódzkich Zawodach Strzeleckich LOK dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  „Ustrzel  gwiazdkę 2006”. Szkolna drużyna w składzie Barbara Brzozowicz, Odai Al Soubie, Robert Włodarczyk, Oliwier Kopaczel i mgr Jarosław Borkowski zajęła V miejsce drużynowo z pośród osiemnastu zespołów  Województwa Łódzkiego. Konkurs Strzelecki  WIOSNA 2007, Klub strzelecki „Dziesiątka”  Karolina Siuto zdobyła III miejsce w klasyfikacji dziewcząt.

     • Adam Pawlak został finalistą VII Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości oraz otrzymał wyróżnienie Prezydenta Miasta Łodzi za najlepszą pracę na temat strategii rozwoju Łodzi.

     • Radosław Budzyński zajął II miejsce w ogólnopolskiej „Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia”.

     • Damian Durka zdobył wyróżnienie w Konkursie Zoologicznym. Reprezentacja szkoły zdobyła wyróżnienie w konkursie Wiedzy Ekologicznej  w kategorii drużynowej.

     • W Licealiadzie  szkół ponadgimnazjalnych w Łodzi – III miejsce w sztafetach pływackich chłopców  i IV miejsce w koszykówce  żeńskiej . I miejsce koszykówki dziewcząt III  miejsce koszykówki chłopców  w Amatorskiej Ponadgimnazjalnej  Lidze Koszykówki. III miejsce w turnieju szkół ponadgimnazjalnych „Streetball” drużyn żeńskich. Mateusz Matczak  zdobył dwa srebrne medale w pływaniu stylem zmiennym; nowy rekord Polski w kategorii17/18 lat..Luiza Hryniewicz srebrny medal(50 m.); brązowy medal (100m.) w pływaniu stylem klasycznym.

     • Patrycja Góralczyk, Paulina Matuszyńska- II miejsce  w IX Ogólnopolskim Turnieju Jakości za projekt  „Niepełnosprawni w szkole”. organizowanym przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. Zespół laureatów został przygotowany pod kierunkiem p. mgr Doroty Zielińskiej.

     • Patrycja Chrzanowska została finalistką VIII konkursu Mitologicznego dla szkół ponadgimnazjalnych

     • I miejsce za ”Najlepszą multimedialną prezentację oferty edukacyjnej szkoły” na Targach edukacyjnych  w Łodzi – Zespół laureatów: Marek Chołderny, Kuba Dobruchowski, Krzysiek Rutkowski, Patryk Bartczyk został przygotowany pod kierunkiem p. Marcina Owczarka.

     2007/08

     • Absolwenci naszego Liceum, którzy przystąpili do matury w 100 % (bez abolicji) zdali pisemny egzamin maturalny.

     • Społeczność szkolna XXIX LO  wzięła udział  w uroczystościach pogrzebowych  siostry patrona szkoły p. Danuty Bytnar-Dziekańskiej.

     • 27-28 marca: Podsumowanie VII Ogólnopolskiego i Polonijnego „Arsenału Pamięci”. arsenałowe archiwum wzbogaciło się o 213 ciekawych prac a tytuł Laureata zdobyło 288 autorów. W tym roku po raz drugi w Konkursie udział wzięła młodzież polska i  młodzież mająca polskie korzenie, a mieszkająca na Litwie (Wilno – 2 szkoły, Ejszyszki, Biała Waka, Mościszki, Butrymańce, Bujwidze, Rakańce, Turgiele). Po raz pierwszy uczestniczyła   młodzież z Białorusi (Grodno, Dryświaty) oraz z Wielkiej Brytanii (Londyn) i USA (Passaic NJ). Gościem specjalnym pierwszego dnia był już po raz drugi druh Wiktor Matulewicz „Luxor” z Batalionu „ZOŚKA”. 28 marca w Sali Lustrzanej, znaczenie „Arsenału Pamięci” podkreśliła obecność honorowych gości. Byli wśród nich: Prezydent Miasta Łodzi dr Jerzy Kropiwnicki, Ksiądz Biskup dr Adam Lepa, Kapelan Szarych Szeregów Ksiądz Prałat Harcmistrz Stefan Wysocki, Proboszcz Parafii p.w.  Św. Józefa w Głownie Ks. Stanisław Banach,  Wicekurator Oświaty w Łodzi Cezariusz Mostowski, Pełnomocnik Wojewody Łódzkiego  Marek Kostanek, Wiceprezes  Światowego Związku  Żołnierzy Armii Krajowej i Prezes Okręgu Łódzkiego  ŚZŻAK Tadeusz Michalski ps. „Ryś”, Członek Rady Naczelnej Stowarzyszenia Szarych Szeregów, b. Komendant Roju „Wilkołak” (Hufca\ Szarych Szeregów Skierniewice) – hm Aleksander Główka,  in corpore Zarząd Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Szarych Szeregów z Prezesem hm Jerzym Miecznikowskim ps. „Więciądz”, przedstawiciele Okręgu  Łódzkiego Związku Młodocianych Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego „Jaworzniacy” oraz Związku Inwalidów Wojennych Łódź –  Śródmieście. Prezydent Miasta Łodzi zwracając się do Laureatów powiedział m.in. „Dziękuję Wam serdecznie za udział w konkursie, za ochronę pamięci o przeszłości. Dzięki wam depozyt umiłowania wolności i niepodległości zostanie przeniesiony w nowe czasy”. Fundatorami nagród specjalnych byli: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Listy do Arsenału Pamięci skierowało czworo posłów na Sejm RP.Audycje na temat „Arsenału Pamięci” i relacje kilkakrotnie umieściły swoich programach  TVP 3 Łódź oraz Polskie Radio Łódź a także łódzka  TV TOYA. Obszerny artykuł o „Arsenale Pamięci” zamieściła 28 XI 2007 „Gazeta Polska”.

     • Koło strzeleckie kontynuowało swoją działalność.I miejsce w kategorii  nauczyciele zdobył Jarosław Borkowski w zawodach strzeleckich LOK „Ustrzel gwiazdkę”. III miejsce w kategorii dziewcząt zdobyła  Barbara Brzozowicz w zawodach strzeleckich  LOK  „O puchar wiosny” Reprezentacja szkoły brała udział w  otwartych zawodach Wojewódzkiej Ligii Obrony Kraju w Wieloboju Obronnym – czerwiec 2008, gdzie zajęła II miejsce w klasyfikacji zespołowej.

     • Adrian Mietliński, Mikołaj Miatkowski – I miejsce  w Konkursie Wiedzy Ekologicznej .

     • W ogólnopolskim  konkursie  ogólnopolskim Kangur Matematyczny-wyróżnienie otrzymał M.Jędrzejewski, a  w  konkursie ”Piramida matematyczna” – do drugiego etapu przeszedł Wiktor Haniewski.

     • Finalistą Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości  został Adam Pawlak.

     • W Konkursie  Zoologicznym – wyróżnienie  dla Adama Durki.

     • Mateusz Matczak zdobył mistrzostwo świata młodzieżowców w konkurencji na 400 m. stylem dowolnym w Rio de Janeiro..Mateusz Matczak, Tomasz Woziwoda, Lucyna Hryniewicz  zostali  reprezentantami Kadry Narodowej Polski w pływaniu. Męska reprezentacja szkoły w sztafetach pływackich zajęła VI miejsce w ramach Licealiady Łodzi.

     • Udział  klas trzecich w programie TVP „”Świadkowie nieznanych historii.

     • W tym roku szkolnym  została zorganizowana, we współpracy  z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa trzecia już „ Wampiriada”. W . akcji honorowego oddawania  krwi wzięli udział uczniowie i nauczyciele „Bytnarówki”..

     2008/09

     • 19-20 marca: Podsumowanie VIII Ogólnopolskiego i Polonijnego „Arsenału Pamięci”. 264 Laureatów z sześciu województw Polski oraz z Anglii, Norwegii i Białorusi. Jak co roku tak i teraz Arsenał Pamięci gościł Seniorów – kombatantów,  żołnierzy Szarych Szeregów, Batalionu ZOŚKA, Sybiraków, byłych więźniów, osoby będące bohaterami prac konkursowych. Swoją obecnością uhonorowali pracę Laureatów Arsenału Pamięci przedstawiciele władz: Wicewojewoda Łódzki – Pani Krystyna Ozga, Łódzki Wicekurator Oświaty – Pan Konrad Czyżyński,  Sekretarz Woj. Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – Pan Andrzej Cewiński,  Specjalny przedstawiciel Podkarpackiego Kuratora Oświaty Pani Alicja Krzak,  Komendantka Chorągwi Podkarpackiej ZHP – hm Władysława Domagała.  Komendantka Chorągwi Łódzkiej ZHP – hm Ewa Grabarczyk. Gawędę – obszerną recenzję tegorocznego plonu Arsenału Pamięci skierowała do zgromadzonych Mistrzyni Mowy Polskiej, autorka cyklu książek „Wierna Rzeka Harcerstwa”,  pisarka Barbara Wachowicz. Podkreśliła walory wielu prac, ich odkrywczość. Podziękowała i gratulowała Laureatom odkrywania i utrwalania nieznanych dotychczas miejsc, wydarzeń, ludzkich przeżyć. Wicewojewoda Łódzki Pani Krystyna Ozga w ciepłych,  serdecznych słowach podziękowała Laureatom Arsenału Pamięci za trud włożony w przygotowania prac konkursowych i wyraziła uznanie dla idei Konkursu. Na wniosek Barbary Wachowicz Wicewojewoda Łódzki Pani Krystyna Ozga wręczyła Dyplom Wyróżnienia i Nagrodę Specjalną Wojewody Łódzkiego uczennicy Gimnazjum nr 15 w Łodzi Oldze Zawadzkiej.

     • W wojewódzkich zawodach strzeleckich LOK w trójboju obronnym z okazji 90 rocznicy odzyskania niepodległości  odnieśliśmy również sukcesy w strzelaniu. I miejsce indywidualnie w kategorii juniorów – Michał Czuba Ustrzel Gwiazdkę 2008.  I  miejsce w kategorii nauczyciele – Jarosław Borkowski. Na otwartych zawodach strzeleckie LOK o „Puchar wiosny”  – kwiecień 2009 III miejsce indywidualnie w kategorii juniorów  zdobył Michał Czuba . Wojewódzkie zawody strzeleckie LOK „Kros strzelecki” – III miejsce Klasyfikacji zespołowej. Zawody klasyfikacyjne w strzelaniu pneumatycznym – Zielona Góra 4-7 XII 2008  KS Społem Łódź I miejsce Przemysław Naumienko. Zawody strzeleckie z broni pneumatycznej Klub Stzelecki „Dziesiątka” – Ferie Zimowe 2008  II miejsce Barbara Brzozowicz.Zawody strzeleckie z broni długiej organizowanych przez WSiP we współpracy z LOK -I miejsce w kategorii nauczyciele – Jarosław Borkowski. Zawody strzeleckie z broni krótkiej organizowanych przez WSiP we współpracy z LOK-II miejsce w kategorii nauczyciele – Jarosław Borkowski. Szkolna Liga strzelecka IV miejsce w klasyfikacji zespołowej. Uczniowie w klasyfikacji indywidualnej sklasyfikowani zostali na miejscach: 4,8,13,16.

     • W ramach naboru do klas pierwszych zostaje utworzona klasa z programem autorskim wychowania fizycznego ze specjalnością koszykówka. Pomysłodawcą i autorem programu jest p. Marcin Owczarek.

     • W zawodach Ligi Lekkoatletycznej Licealiady Łodzi  męska, reprezentacja szkoły zajęła II miejsce W rozgrywkach Licealiady w koszykówce nasze szkolne zespoły odniosły znaczące sukcesy zajmując pierwsze  miejsca. Reprezentacja chłopców oraz dziewcząt XXIX LO w piłce koszykowej zajęły I miejsca w rozgrywkach na szczeblu miejskim oraz w finałach województwa łódzkiego Licealiady. W finałach ogólnopolskich męska drużyna ukończyła zawody na 11 pozycji, natomiast uczennice naszej szkoły zajęły V miejsce. Nasi uczniowie reprezentowali Polskę podczas Mistrzostw Świata Szkół w koszykówce rozegranych w Turcji i zajęli tam  XV miejsce.III miejsce w Licealiadzie – pływanie.

     • Jan Korzycki- I miejsce w konkursie fotograficznym” z książką w kadrze” w ramach VIII Festiwalu Bibliotek Szkolnych  w kategorii szkół ponadgimnazjalnych w Łodzi.

     • Marcin Sęk  otrzymał wyróżnienie w VII Konkursie Chemii Nieorganicznej i Ogólnej dla szkół ponadgimnazjalnych (opiekun mgr inż. Dorota Zielińska).

     • I miejsce i wyróżnienie w konkursie plastycznym na logo młodzieżowej  Rady Miasta. dla reprezentacji uczniów klas pierwszych naszej szkoły.

     2009/10

     • W tegorocznym Arsenale Pamięci  z sześciu województw Polski oraz z Norwegii i Litwy obecnych było  na spotkaniu  277 Laureatów. Gościem specjalnym spotkania 18 marca w „Bytnarówce” był pan August Kowalczyk, który przedstawił swój recital aktorski „6804 – z pamięci gawęda osobista Augusta Kowalczyka – byłego więźnia KL Auchwitz”. 89-letni dziś aktor swoją opowieścią poruszył wszystkich. Podziękowaniem była spontaniczna owacja na stojąco. Główna Uroczystość podsumowania IX Ogólnopolskiego Konkursu „Arsenał Pamięci” odbyła się dnia 19 marca 2010 roku w Sali Lustrzanej Muzeum Miasta Łodzi dzięki Patronatowi Dyrektora Ryszarda Czubaczyńskiego.. Pracę Laureatów Arsenału Pamięci swoją obecnością uhonorowali:* Wojewoda Łódzki – Pani Jolanta Chełmińska, Dyrektor Oddziału Łódzkiego Instytutu Pamięci Narodowej –pan Marek Drużka,  Przedstawicielka Łódzkiego Kuratora Oświaty Pani Irena Przybyłek,  Dyrektor Muzeum Miasta Łodzi – Pan Ryszard Czubaczyński, Komendantka Chorągwi Łódzkiej ZHP – hm Ewa Grabarczyk,  Komendantka Hufca ZHP Łódź-Śródmieście – hm Magdalena Kołodziejska. Wojewoda Łódzki pani Jolanta Chełmińska w ciepłych, serdecznych słowach podziękowała Laureatom Arsenału Pamięci za trud włożony w przygotowania prac konkursowych i wyraziła uznanie dla idei Konkursu oraz wręczyła ufundowane przez siebie nagrody – aparaty fotograficzne. Dzięki dotacji Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi możliwe było zorganizowanie specjalnych wycieczek po Łodzi i Regionie Łódzkim. dla dzieci polonijnych – Laureatów tegorocznego Arsenału Pamięci  (Organizator: Krzysztof Jakubiec)

     • W Szkolnej Lidze Strzeleckiej zdobyliśmy I miejsce w klasyfikacji zespołowej. Konkurs Strzelecki o Puchar Wiosny  to również I miejsce dla drużyny XXIX LO. – Ewelina Michalska, Michał Czuba, Karolina Porczyńska  .II miejsce indywidualnie – Ewelina Michalska .

     • Marcin Sęk i Wiktor Adamski  pod opieką mgr inż.. Doroty Zielińskiej uzyskali wyróżnienie w XIII Konkursie Chemii Organicznej organizowanym przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. dla szkół ponadgimnazjalnych na terenie Łodzi.

     • W Wojewódzkim Konkursie Poetyckim  im. K.K. Baczyńskiego  wśród laureatów  znalazła się uczennica naszego liceum Karolina Mierzwa , która otrzymała wyróżnienie za wiersz pt. „Twój  wybór „Utwór został opublikowany , również w tłumaczeniu niemieckim w tomiku poezji „Magiczna pora” wydanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ozorkowie.

     • W Plebiscycie Mistrz Mowy Polskiej” Vox Populi” 2009 zwyciężył  były nauczyciel i dyrektor XXIX LO, obecnie wolontariusz, organizator „Arsenału Pamięci” i  spotkań  z młodzieżą licealną i gimnazjalną pragnącą poznać historię tamtych lat.

     • II miejsce w Łodzi: na Mistrzostwach Szkół Ponadgimnazjalnych w koszykówce dla reprezentacji chłopców. I miejsce w Łodzi i II miejsce w województwie łódzkim dla reprezentacji drużynowej dziewcząt.

     • W bieżącym roku szkolnym zostały zorganizowane dwa szkolne konkursy: VIII konkurs wiedzy mitologicznej dla uczniów klas pierwszych i III konkurs wiedzy interlingwistycznej: sentencji łacińskopolsko-angielskich dla klas II i III.. Konkursy były dwuetapowe, w mitologicznym wzięło udział ok. 100 uczniów, a w konkursie interlingwistycznym ok. 60 uczniów. 8.04. odbyło się uroczyste ich zakończenie z udziałem kierownika zakładu literatury łacińskiej UŁ – doc. Zbigniewa Danka, a kustosz Muzeum Archeologii i Etnografii p. Ewa Kurylak wygłosiła odczyt na temat: „Dziedzictwo antyczne w architekturze polskiej okresu stanisławowskiego”. Głównymi organizatorami konkursów były : mgr Katarzyna Cąber i mgr  Ewa Nassalska.

     • Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego ogłosiło dwa konkursy matematyczne. W finale konkursu „Matematyczna Piramida” wyróżnienie zdobył Wiktor Adamski. W dniu 2. VI 2010r. odbył się finał II Konkursu Szaradziarskiego  Po wstępnych eliminacjach szkolnych 12 uczniów naszej szkoły zakwalifikowało się do finałów. Ostatecznie w finale konkursu I miejsca nie przyznano. II miejsce – Michał Kozal; III miejsce – Wiktor Adamski. Zdobyliśmy również 3 wyróżnienia: Aleksandra Dąbrowska ,Adam Sokołowski, Damian Pewniak.

     • W ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „ Kangur”  wyróżnienie otrzymała Aleksandra Dąbrowska

     • Pani wice-dyrektor mgr Grażyna Brzezińska po 9 latach  pracy w naszej szkole odeszła na emeryturę. Zastępcą dyrektora została mgr Katarzyna Cąber.

     2010/11

     • W bieżącym roku szkolnym, pod kierunkiem mgr Doroty Zielińskiej  Marcin Sęk i Wiktor Adamski wzięli udział w LVII Olimpiadzie Chemicznej . Marcin Sęk został finalistą  II etapu Olimpiady. Uczniowie ci uczestniczyli również  w 47 Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym im. prof. Antoniego Swinarskiego.

     • W ogólnopolskim Konkursie Chemicznym „ Alchemik” uczestniczyło 9 uczniów z naszej szkoły. Wyróżnienie otrzymał Marcin Sęk.

     • Natalia Ubysz zajęła I miejsce w XV Wojewódzkim Konkursie Zoologicznym.

     • Justyna Hajduk, Emilia Sławińska zostały laureatkami międzyszkolnego konkursu przyrodniczego” Człowiek- Równowaga- Zdrowie”.

     • Uczniowie naszej szkoły już po raz dziesiąty brali udział w jubileuszowej edycji Festiwalu Bibliotek Szkolnych w Łodzi. Tym razem przedmiotem konkursu pt. „Czytelnik wielu bibliotek”  było przygotowanie relacji  ze spotkań ze znanymi   osobami związanymi z Łodzią, które stanowiłyby dla uczniów autorytet przy wyborze lektur do przeczytania. Młodzież spotkała się w Teatrze Powszechnym z p. Ewą Pilawską i p. Ryszardem Bonisławskim. Uczennica kl. IIb Karolina Bartkowski w tym konkursie uzyskała wyróżnienie.

     • W tym roku szkolnym  przeprowadzono 2-etapowy szkolny konkurs „ Łódź- czy znasz swoje miasto?” I miejsce-Wiktor Adamski i Marcin Sęk; II miejsce- Anna Czerwińska i  Patryk Dejneka; III miejsce- Rafał Pełczyński i Natalia Wojtak/Ewa Michalska .

     • W szkolnym konkursie matematycznym dla klas pierwszych „ Rachmistrz XXIX LO” zwyciężyli: I miejsce Marta Brewińska: II miejsce Izabela Szymczak; III miejsce Joanna Zagrodzka i Izabela Tomczak.

     • Szkolne Koło PCK zorganizowało II etap cyklicznej akcji honorowego krwiodawstwa Pt.: „ Młoda krew ratuje życie”. Podczas akcji 43 osoby oddały krew.

     • W dniu 17-18 marca odbyła się już X ogólnopolska edycja  konkursu” Arsenał Pamięci”. 17 marca w  naszej „ Bytnarówce” zapoczątkowano arsenałowe  spotkanie, które jak zawsze prowadził  twórca i organizator Konkursu hm. Krzysztof Jakubiec. W spotkaniu uczestniczyło 304 laureatów jak i też grono seniorów , żołnierzy Szarych Szeregów i Armii Krajowej oraz Dyrekcja „ Bytnarówki”. Gościem specjalnym spotkania była Mistrzyni Mowy Polskiej, znakomita pisarka Barbara Wachowicz. Uroczyste podsumowanie kolejnych edycji  odbyło się 18 marca  w Muzeum Miasta Łodzi.

     • W czerwcu zakończono realizację dwuletniego projektu „ SpeakParle- języki europejskie  kluczem do świata” współfinansowanego przez Unię Europejską ( w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „ Człowiek- najlepsza inwestycja”) , przeprowadzonego  dla uczniów klas pierwszych  i drugich, w IV LO, XXVI LO oraz w naszym XXIX LO.W ramach projektu realizowanego przez lektorów  English Language Centre, szkołę językową UŁ oraz Centrum Egzaminacyjne British Council. W tym roku szkolnym 150 uczniów w gorszej sytuacji materialnej miało możliwość  uczestniczenia w 120 godz. zajęć  z języka angielskiego. Każdy uczeń otrzymał certyfikat Projekt miał na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, gdzie szczególnie kładziono nacisk  na umiejętności językowe niezbędne do rozwiązywania zadań maturalnych.

     • Uczniowie XXIX LO, w tym roku szkolnym osiągnęli bardzo dobre wyniki sportowe: Męska drużyna koszykówki zajęła II miejsce w Mistrzostwach Łodzi Szkół Ponadgimnazjalnych. Żeńska drużyna koszykówki zajęła IV miejsce na Mistrzostwach Polski Szkół Ponadgimnazjalnych. Koszykarki zdobyły także, Mistrzostwo Łodzi Szkół Ponadgimnazjalnych oraz vice Mistrzostwo Województw Szkół Ponadgimnazjalnych. Męska drużyna unihokej  zajęła IV miejsce w Mistrzostwach Łodzi Szkół Ponadgimnazjalnych. Męska drużyna tenisa stołowego unihokej zajęła IV miejsce w Mistrzostwach Łodzi  Szkół Ponadgimnazjalnych.

     • 14 czerwca Szkoła otrzymała Certyfikat „Ambasadora  innowacyjnych idei  i praktyk pedagogicznych” ŁCDN i KP w Łodzi.

     • Pan dyrektor mgr Czesław Białkowski po 9 latach pracy w naszym Liceum, odszedł na emeryturę. Funkcję dyrektora szkoły przejęła pani mgr Jolanta Woźniakowska.

     2011/12

     • W październiku 2011r. obchodzono  „Dzień Papieski”. Chór XXIX LO koncertował w szkole. Zespół młodzieży pod opieką prof.Ewy Maciejewskiej wystąpił również w Kościele Św. Anny oraz w kościele o. salezjanów.

     • W międzyszkolnym  konkursie „Człowiek-Równowaga- Zdrowie”, uczniowie: Łukasz Długozima i Artur Szczotkarski zdobyli  II miejsce, a za wykonanie plakatu naukowego zajęli III miejsce.

     • W ramach obchodów Święta Niepodległości zorganizowano w listopadzie wewnątrzszkolny konkurs „Polaków portret własny”. Każda klasa wykonała projekt w dowolnej technice(album, prezentacja multimedialna, występ, rękodzieło). Projekty uczniów dotyczyły tematów: jak o Polsce i Polakach mówiono, śpiewano, pisano, prezentowano ich w sztuce?

     • W grudniu po raz pierwszy, nasi przyszli maturzyści z dwóch klas trzecich zdawali próbną e-maturę z matematyki, przygotowaną przez Politechnikę Łódzką.

     • W tym roku  Szkolne Koło PCK, z powodzeniem zorganizowało na terenie naszej placówki, cykliczną akcję honorowego krwiodawstwa „Młoda krew ratuje życie”, poprzedzoną prelekcją dla jej uczestników.

     • 22 grudnia młodzież pod kierunkiem prof. E. Maciejewskiej przygotowała uroczystość wigilijną, którą uświetniły występy szkolnego chóru Gospel.

     • W VI Wojewódzkim Konkursie Poezji Rosyjskiej organizowanym przez ŁCDNi KP oraz XXV LO, uczennica Karolina Zawadzka zdobyła II miejsce.

     • W lutym i marcu rozstrzygnięto konkursy związane z nauką języka łacińskiego. W III Ogólnołódzkim  Konkursie Mitologicznym zorganizowanym przez nasze Liceum, Milena Muszyńska zajęła III miejsce. A w III  Międzyszkolnym Konkursie Języka Łacińskiego zorganizowanym przez UŁ , katedrę filologii klasycznej, uczennica Natalia Pawłowska zajęła III miejsce.

     • W marcu  obchodziliśmy Narodowe Święto Żołnierzy Wyklętych. Młodzież pod kierunkiem prof. Maciejewskiej przedstawiła program poświęcony historii Żołnierzy Wyklętych, wzbogacony o prezentację multimedialną. Spektakl ten przedstawiony był również w łódzkiej archikatedrze, a także w kościele Św. Anny i emitowany był przez telewizję katolicką.

     • W XII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „ Poezja dla nastolatków” zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną Łódź- Widzew, finalistami zostali: Łukasz Strąkowski- I miejsce, Karolina Mierzwa- III miejsce. Wyróżnienia otrzymały: Anna Piątek, Katarzyna Scisłowicz, Magdalenna  Rumieniecka.

     • W Konkursie Wiedzy Geologicznej „Przez Ocean Czasu”, Sylwia Przydacz zdobyła III miejsce w województwie łódzkim i świętokrzyskim.

     • Uczeń Tomasz Kaczmarek zakwalifikował się do II etapu Wojewódzkiej Olimpiady o Regionie i Przedsiębiorczości.

     • W dniach 22-23 marca 2012r. odbyła się XI Ogólnopolska edycja konkursu „ Arsenał Pamięci”. Arsenałowe spotkanie tradycyjnie prowadził, jego twórca, hm. Krzysztof Jakubiec. Do XXIX LO  zaproszono grono seniorów, żołnierzy  Szarych Szeregów i Armii Krajowej. Gościem specjalnym spotkania był hm. Aleksander Główka (Rój „Wilkołak”), podczas wojny komendant Hufca Szarych Szeregów w Skierniewicach. W konkursie wyłoniono 285 laureatów. 23 marca odbyło się uroczyste podsumowanie „ Arsenału” w Muzeum Miasta Łodzi, gdzie Barbara Wachowicz i Krzysztof Jakubiec zostali udekorowani „Krzyżem Małej Dywersji” w uznaniu za szczególne zasługi w edukacji historycznej młodzieży polskiej.

     • Justyna Olszewicz zajęła II miejsce w XVI Wojewódzkim Konkursie Zoologicznym, a Marcin Wiecha i Adrian Leśniewski zdobyli III miejsce  w Ogólnopolskim  Konkursie Wiedzy Ekologicznej.

     • W ciągu roku szkolnego uczniowie brali udział  w obchodach Roku Janusza Korczaka, uchwalonego przez Sejm RP, w rocznicę ustanowienia powszechnego  „Dnia Praw Dziecka”. W wybranych klasach  pod opieką prof. Anny Dualskiej przygotowywali prezentację na temat wielkiego pedagoga, lekarza i społecznika.W bibliotece szkolnej zredagowano gazetkę ścienną „Rok Janusza Korczaka 2012’- nie ma dzieci są ludzie”. Młodzież z  klasy pierwszej uczestniczyła pod opieką prof. Ewy Nassalskiej w konferencji na Wydziale Prawa Uł. Uczniowie Krystian Siczek i Mateusz Grocholewski przygotowali prezentację multimedialną „Korczak”, którą mogli wykorzystywać nauczyciele na lekcjach wychowawczych.

     • Uczniowie XXIX LO, w tym roku szkolnym osiągnęli bardzo dobre wyniki sportowe: Żeńska drużyna koszykówki zajęła III miejsce w Mistrzostwach Łodzi Szkół Ponadgimnazjalnych. Żeńska drużyna lekkoatletyczna zajęła VI miejsce na Mistrzostwach Łodzi Szkół Ponadgimnazjalnych w sztafetowych biegach przełajowych. Męska drużyna tenisa stołowego zajęła VI miejsce w Mistrzostwach Łodzi Szkół Ponadgimnazjalnych.

     2012/13

     • W październiku młodzież naszej szkoły brała udział w XXV marszu na orientację  „Orientuj się i licz”. Uczennice Aleksandra Lewandowska i Kinga Kośka zajęły 4 miejsce w swojej kategorii wiekowej, a drugi patrol w składzie Marcelina Świstak, Marta Urbańska zajął 10 miejsce.

     • Tradycyjnie w październiku uczniowie jak i absolwenci  Szkolnego Koła PCK wzięli udział w akcji pod hasłem „ Młoda krew ratuje życie”. Życiodajny lek-krew oddało 27 osób.

     • Prezydent Miasta Łodzi przyznał nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla zasłużonych pedagogów , tym wyróżnieniem uhonorowano  również nauczycielkę języka łacińskiego i pedagoga XXIX LO, panią Ewę Nassalską.

     • W listopadzie i grudniu społeczność Bytnarówki , zainspirowana  przez naszą uczennicę Karolinę Ziomek, uczestniczyła w akcji mającej na celu pomóc zwierzętom przetrwać zimę. W efekcie zebrano 300 kg karmy dla psów i kotów. Dodatkowo zbierano na terenie szkoły plastikowe nakrętki, a pieniądze z ich sprzedaży  przekazano schronisku dla zwierząt.

     • W listopadzie jak każdego roku z okazji Święta Niepodległości w Bytnarówce odbył się konkurs  „ Polaków portret własny”( dotyczył naszych wyobrażeń na temat nas samych). Każda  klasa przygotowała prezentację  lub film poświęcony Polakom i Polsce w sztuce, muzyce i literaturze. I miejsce przyznano niezwykłej prezentacji Kingi Kośki mówiąca o polskich bardach: Jacku Kaczmarskim, Lechu Makowieckim, Przemysławie Gintrowskim.

     • Do końca stycznia uczniowie naszej szkoły brali udział w akcji Szkolnego Koła Caritas w „ Wigilii dla najuboższych”. Włączyli się również w „Akcję pomocy dzieciom z Afganistanu „ wraz z Fundacją  Pomocy Humanitarnej „ Redemptoris  Missio”, zbierając ciepłe zimowe  ubrania ,przybory szkolne oraz zabawki.

     • Uczennica Martyna Brewińska otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorową postawę uczniowską.

     • Uczennica Justyna Królak zdobyła II miejsce w konkursie plastycznym  zorganizowanym przez Łódzki Oddział IPN , wykonała projekt okładki płyty zespołu „Dżem”.

     • Finalistami  szkolnego konkursu „ Potyczki z procentami”  dla klas pierwszych zostali Karolina Graczyk, Oliwia Kalinowska, Agnieszka Siuto Krystian Mielczarek.

     • Uczniowie klas trzecich pod opieką pani Anny Dukalskiej już po raz kolejny  przygotowali inscenizację bajki w języku niemieckim, w tym roku szkolnym wystawiono trzykrotnie nowoczesną wersję bajki „Kopciuszek”, autorstwa braci Grimm.

     • Uczeń Piotr Sęczkowski uzyskał wyróżnienie w konkursie informatycznym „ Moja Szkolna Tapeta” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

     • W styczniu nasza szkoła dołączyła do Klubu Szkół UNICEF, która zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych  idei niesienia pomocy najbardziej  potrzebującym dzieciom na świecie. Szkoły należące do Klubu nie tylko uczestniczą w akcjach edukacyjnych  przygotowanych przez UNICEF, ale organizują działania  zaplanowane na dany rok szkolny . Zawsze jednak przyświeca ten sam cel – budzenie świadomości uczniów  i kształtowanie postawy pomocowej.

     • W marcu uczniowie XXIX LO ramach projektu AIESEC (międzynarodowej organizacji studenckiej) poznawali  kulturę, historię Chin i Egiptu na spotkaniu ze studentami  pochodzącymi z tych właśnie krajów. Zajęcia prowadzono w języku angielskim.

     • W marcu uczniowie klas pierwszych i drugich brali udział w zajęciach z języka francuskiego w ramach projektu pt.: „ Regionalny lektor języka francuskiego”, realizowanego przez  ambasadę Francji w Polsce .

     • W dniach 21-22 marca 2013r. odbyło się podsumowanie XII Ogólnopolskiego Konkursu ARSENAŁ PAMIĘCI, którego współorganizatorem jest zawsze „Bytnarówka”. Konkurs upamiętnia postać Patrona naszej szkoły – harcmistrza Janka Bytnara „Rudego” oraz dokonania pokolenia Kolumbów. W tym roku laureatami konkursu zostali również uczniowie Bytnarówki: Agnieszka Siuto, Karolina Ziomek i Sebastian Dziki. Dokonania laureatów jak zwykle podsumowała Barbara Wachowicz – pisarka propagująca patriotyzm, postawę honoru i prawości, autorka biografii wielkich Polaków oraz opowieści o najwybitniejszych postaciach polskiego harcerstwa.

     Arsenałowe spotkanie uświetnili swą obecnością dostojni Goście: Pani Prezydentowa Karolina Kaczorowska, Pani Wojewoda Jolanta Chełmińska, Kurator Jan Kamiński, Wicekurator Konrad Czyżyński, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego  Zbigniew Osieciński (absolwent XXIX LO), dyrektor Instytutu Tradycji Rzeczypospolitej w Krakowie  Gniewomir Rokosz-Kuczyński, przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP Włodzimierz Lisowski, Zastępca Naczelnika ZHP  hm. Krzysztof Budziński. Listy do laureatów i organizatorów skierowali Marszałek Województwa Witold Stępień, Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, Przewodniczący Stowarzyszenia Szarych Szeregów prof. Wojciech Wolski i Przewodniczący Środowiska Żołnierzy Batalionu „Zośka” AK  prof. Tytus Karlikowski.

     Gośćmi specjalnymi Arsenału byli hm. Danuta ze Zdanowiczów Rossmanowa – łączniczka Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” oraz córka i wnuk Dusi – siostry Janka Bytnara, Barbara i Julian Borkowscy.

     Na uroczystości w Pałacu Poznańskich obecni byli kombatanci, żołnierze Armii Krajowej i Szarych Szeregów, uczestnicy „Drugiej Konspiracji 1945-1956”.Ze swym Sztandarem przybyli „Jaworzniacy” – młodociani więźniowie polityczni okresu stalinowskiego.

     Na zakończenie uroczystości twórca i organizator Arsenału, były nauczyciel i dyrektor „Bytnarówki” – hm. Krzysztof Jakubiec ogłosił rozpoczęcie  XIII  Ogólnopolskiego Konkursu „Arsenał Pamięci”.

     • Uczennica Patrycja Tomczak  zajęła II miejsce w XVII Wojewódzki Konkursie  Zoologicznym, który odbył się pod patronatem Miejskiego Ogrodu Botanicznego.

     • W VIII Konkursie języka angielskiego MOTIVE dla szkół ponadgimnazjalnych laureatem został uczeń Dominik Libert.

     • W kwietniu maturzyści uczestniczyli w kolejnej edycji próbnego egzaminu maturalnego z matematyki z wykorzystaniem platformy e- matura, przeprowadzanego przez PŁ w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

     • W dniu 16.04.2013r. pan Krzysztof Jakubiec – wieloletni nauczyciel, a także dyrektor naszej szkoły otrzymał z rąk pani Wojewody Jolanty Chełmińskiej zaszczytną nagrodę honorową ŚWIADEK HISTORII przyznaną przez Instytut Pamięci Narodowej.

     • Młodzież naszego Liceum wzięła udział w XIII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Poezja nastolatków” (dla uczniów w wieku 14-19 lat), zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną Łódź- Widzew, Filia nr 6. Wśród 72 utworów poetyckich, które oceniała komisja organizatora konkursu, nasi uczniowie zdobyli:III miejsce- Katarzyna Scisłowicz (IIIA).Wyróżnienia otrzymały:Ewelina  Holwek (III B)Angelika Olejniczak (III A) Anna Piątek (IIIB) Wszystkie, nagrodzone prace zostały  umieszczone w tomiku wydanym przez  Miejską Bibliotekę Publiczną  Łódź- Widzew.

     • 13 czerwca zmarł nagle wieloletni nauczyciel naszej szkoły p. Jacek Dzieniakowski. Miał 71 lat. Pan Jacek Dzieniakowski był nauczycielem wychowania fizycznego w XXIX LO, a także trenerem i prezesem łódzkiego Widzewa. Jego wychowankowie zdobyli wiele medali dla naszej szkoły, w tym złoty medal Mistrzostw Europy Szkół Średnich w piłce nożnej.

     • W czerwcu uczennice naszego Liceum Gabriela Kiełbasińska i Maja Kowalska zwyciężyły w etapie lokalnym drugiej edycji Frankońskiego Maratonu Fotograficznego kwalifikując się do eliminacji ogólnopolskich. Maraton zorganizowany był przez ambasadę Francji w Polsce przy współpracy  z Instytutem Francuskim w Warszawie oraz regionalnymi Ośrodkami Towarzystw Alliance Français.

     2013/14

     • Nasza szkoła w październiku gościła grupę młodzieży wraz z opiekunami z Niemiec. Uczniowie Langraf-Ludwigs-Gymnasium z Giessen w Hesji realizowali w Łodzi i Poznaniu projekt historyczny. Po wzajemnym zapoznaniu się podczas zabaw i gier integracyjnych, uczniowie zapoznali się z ciekawymi prezentacjami dotyczącymi landu Hesji, miasta Giessen  i miejscowej szkoły. Młodzież naszej szkoły zaproponowała niemieckim kolegom i koleżankom quiz  o Łodzi i Polsce. Mamy nadzieję, że to wspólne spotkanie przyczyni się do kontynuowania współpracy obu szkół.

     • 14 października odbyła się w Auli Wydziału Prawa i Administracji uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Łodzi. Wojewoda łódzki p. Jolanta Chełmińska i Łódzki Kurator Oświaty p. Jan Kamiński wręczyli medale naszym nauczycielom, które nadane zostały przez Prezydenta Rzeczpospolitej Bronisława Komorowskiego za długoletnią służbę. Złotym medalem uhonorowano nauczyciela – bibliotekarza p. Ewę Baran i Srebrnym medalem nauczyciela języka polskiego panią Ewę Maciejewską.

     • W październiku uczniowie klasy Ia wraz ze swoją wychowawczynią p. Moniką Hibner wzięli udział w interaktywnym spektaklu w języku angielskim pt.: ”Trube Blue Britis” w Łódzkim Domu Kultury.

     • W listopadzie w naszej szkole zakończono akcję (zainspirowaną przez  p. Ewę Maciejewską) zbierania książek dla polskich dzieci i młodzieży na Białorusi. Zebrano 300 książek.

     • W ramach obchodów „Roku Tuwima”, w 60 rocznicę jego urodzin, Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Śródmieście i XXX Liceum Ogólnokształcące zorganizowały Międzyszkolny Konkurs pt.: „Tuwim w wierszu i piosence”. Nasza uczennica z klasy pierwszej – Nicola Agier recytowała wiersz J.Tuwima „Do prostego człowieka” .

     • Uczniowie klas pierwszych wzięli udział w konkursie na poster o Halloween w języku angielskim. Przygotowano prace indywidualne    lub w zespołach 2-osobowych. Autorzy najlepszego posteru zostali nagrodzeni, I miejsce zdobyły uczennice I d: Milena Skubisz i Katarzyna Walak.

     • Uczennica Karolina Ziomek otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów za uzyskanie najwyższej średniej ocen z przedmiotów nauczania w r. sz. 2012/13 i wzorową postawę uczniowską.

     • Uczennica Kinga Janicka i Patrycja Tomczak zajęły III miejsce w konkursie – „ Człowiek-równowaga- zdrowie” zorganizowanym przez Zespół Szkół nr 22, pod patronatem Zakładu Morfologii Klinicznej UM w Łodzi.

     • Listopadowe Święto odzyskania przez Polskę niepodległości było okazją do zorganizowania w naszym Liceum pierwszej edycji międzyszkolnego konkursu pt. „Lecz jak zmartwychwstać mają ciałem, kiedy są lepką cząstką ziemi” (Zbigniew Herbert). Konkurs adresowany był do uczniów łódzkich liceów i gimnazjów. Odbył się w dwóch etapach. W listopadzie drużyny z różnych szkół zaprezentowały filmy i prezentacje poświęcone „Żołnierzom Wyklętym”, AK, WiN i NSZ. W marcu odbył się drugi etap konkursu, gdzie młodzież brała udział w quizie na dany temat. Ostatecznie I miejsce zajęła drużyna z XXXI LO, II miejsce przypadło drużynie z XXIX LO, III miejsce zajęła drużyna ZSP nr 5.

     • W styczniu uczeń klasy pierwszej Jakub Goss zakwalifikował się do etapu okręgowego XXXVII Olimpiady języka francuskiego , realizowanego przez Ośrodek Alliance Française w Łodzi.

     • W dniach 21 marca 2014r. odbyło się uroczyste podsumowanie XIII Ogólnopolskiego Konkursu ARSENAŁ PAMIĘCI, którego współorganizatorem była „Bytnarówka”. Konkurs upamiętniał postać Patrona naszej szkoły – harcmistrza Janka Bytnara „Rudego” oraz dokonania pokolenia Kolumbów. Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazła się również, nasza uczennica – Karolina Ziomek.

     Na uroczystości w Pałacu Poznańskich obecni byli kombatanci, żołnierze Armii Krajowej i łódzkich Szarych Szeregów, uczestnicy „Drugiej Konspiracji 1945-1956”. Przybyli również, „Jaworzniacy” – młodociani więźniowie polityczni okresu stalinowskiego, a także osoby rodzinnie powiązane z naszym Patronem – siostrzenica „Rudego”  – pani Barbara Borkowska z synem Julianem oraz kuzynka Janka Bytnara – pani Barbara Bytnar. Obecny był też żołnierz Batalionu „Zośka”- Janusz Maruszewski ps. Janusz. Honorowym Gościem był także wielki sojusznik i darczyńca Arsenału Pamięci ksiądz prałat harcmistrz Stefan Wysocki ps. „Ignac”, ostatni żyjący uczestnik „Małego Arsenału”(w Łowiczu 8 marca 1945 roku). „Mistrzem ceremonii” był jak zwykle harcmistrz Krzysztof Jakubiec – twórca i organizator Arsenału, dawny nauczyciel i dyrektor Bytnarówki. Konkurs podsumowała pani Barbara Wachowicz – znana pisarka propagująca patriotyzm, postawę honoru i prawości, autorka biografii wielkich Polaków oraz opowieści o najwybitniejszych postaciach polskiego harcerstwa (autorka „Wiernej rzeki harcerstwa”). Arsenałowe spotkanie uświetnili swą obecnością dostojni goście.

     • W IX edycji Konkursu języka angielskiego MOTIVE dla szkół ponadgimnazjalnych sukces odnieśli uczniowie naszej szkoły. W pierwszej części konkursu gramatyczno- kulturowego pt.: ”Świat Tolkiena”, finalistkami zostały uczennice: Oliwia Kalinowska i Adriana Wszędybył . Druga część konkursu obejmowała prezentacje tematyczne dot. bohaterów twórczości Tolkiena. Marceli Kowalski został finalistą, natomiast Adrianna Wszędybył zajęła III miejsce za prezentację pt: ”Tom Bombadill”.

     • W kwietniowym biegu na 10 km w ramach Łódzkiego Maratonu „Dbam o zdrowie” „ Bytnarówkę” reprezentował uczeń – Krystian Mielczarek.    W swoim debiucie (3383 startujących) zajął 109 miejsce pokonując 10 km w 41 min i 24 sek.

     • 24 kwietnia rozstrzygnięto Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Poezja dla nastolatków”, którego organizatorem była Miejska Biblioteka Publiczna Łódź – Widzew, Filia 6. To była już czternasta edycja konkursu, a trzecia    z udziałem uczniów naszego Liceum. Jury pod przewodnictwem prof. Tomasza Cieślaka (UŁ), wyłoniło laureatów konkursu. Nagrodzone wiersze uczestników zamieszczono w specjalnie wydanym tomiku poezji. I miejsce zdobyła uczennica naszej szkoły z kl. Ib Kinga Strąkowska (ex aequo z uczennicą I Liceum w Pabianicach). II miejsce zajęła również, uczennica XXIX LO z kl. Ic Martyna Tomaszewska. Wyróżnienie otrzymała  też, uczennica XXIX LO z kl.IIIa Dominika Jach.

     • 10 kwietnia 2014 roku w Pałacu Kindermanna odbyła się gala kończąca XIII Festiwal Bibliotek Szkolnych organizowany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. „Czytanie wyróżnia” to było hasło tegorocznej edycji konkursu. Dwie uczennice naszej szkoły, Magdalena Chmielewska i Karolina Gulej z klasy 2b, zajęły I miejsce w kategorii dla szkół ponadgimnazjalnych „Czytam i tworzę”. Uczestniczki przygotowały interpretację filmową wiersza „ Do M…” Adama Mickiewicza.

     • W kwietniu odbył się finał III Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego „Aspects” – false friends, do którego zakwalifikowało się czterech uczniów naszej szkoły – Jakub Chodobiński , Marcin Idzikowski , Agnieszka Mencel i Katarzyna Olesiak. Marcin i Kasia otrzymali wyróżnienia.

     • W czerwcu uczniowie Aleksandra Lewandowska i Bartłomiej Czerwiński otrzymali puchar i medale za zajęcie III-go miejsca w VII Szkolnym Festiwalu Siatkówki Plażowej wśród 36 szkolnych par z Łodzi i okolicznych powiatów.

     • W szkolnym konkursie na wiersz walentynkowy w języku angielskim, I miejsce zajęła uczennica kl. Ic  Martyna Tomaszewska.

     • W kwietniu uczeń klasy Id Jakub Wróbel wziął udział w konkursie piosenki pt.: „American Spirit” organizowanym przez VIII LO.

     • W drugim semestrze po raz kolejny odbyły się zajęcia dla uczniów klas drugich w ramach projektu ”Znam swoje prawa”. Warsztaty prowadzone były przez studentów V roku Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Celem ich było podniesienie świadomości prawnej naszych uczniów.

     • W czerwcu odbył się szkolny Konkurs – Quiz Wiedzy o Wielkiej Brytanii. Zwycięski laur zdobył Michał Szamałek, uczeń klasy II b.

     2014/15

     • W dniach 25 -26 sierpnia 2014 r. uczniowie klasy II a wraz ze swoim wychowawcą p. Moniką Hibner wzięli udział w spotkaniu  z dwunastoosobową  grupą  młodzieży z Niemiec, która przyjechała do Łodzi w związku z obchodami 70 rocznicy likwidacji getta. Po oficjalnym spotkaniu nasi uczniowie towarzyszyli grupie niemieckiej  w krótkiej wycieczce po Łodzi. Spotkanie   było  okazją do  nawiązania kontaktów z rówieśnikami  z poza granic naszego kraju i sprawdzenia swoich umiejętności  porozumiewania się w języku niemieckim oraz angielskim.

     • 26 września odbył się w naszej szkole Europejski Dzień Języków. Święto miało na celu promowanie nauki języków obcych  oraz poznanie obcych kultur. Wszystkie klasy prezentowały wcześniej wylosowane państwo na przygotowanych przez siebie stanowiskach. Zobaczyliśmy  regionalne stroje, tańce, kuchnie z różnych regionów świata, uczniowie odpowiadali na pytania konkursowe. Obchody święta zostały sfilmowane , a następnie  były zaprezentowane w marcu, na konkursie pozaszkolnym. Najlepiej z zadania wywiązała się I d.

     • Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pani Ewa Maciejewska została odznaczona przez panią wojewodę  Jolantę  Chełmińską i pana kuratora Jana Kamińskiego Medalem Srebrnym za długoletnią służbę(medal został nadany w r. sz. 2013/2014), zaś pani Katarzyna Cąber  otrzymała zaszczytną  Nagrodę Kuratora Oświaty.

     • W grudniu, uczennice klasy III c Aleksandra Mikulska i Karolina Ziomek  zdobyły III miejsce w konkursie  filmowym na poziomie  szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs pt. „ Event dla szkół” , w ramach kampanii społecznej „ Ucz się języków” zorganizowało British Centre.

     • Uczennica klasy II c Nicola Agier zakwalifikowała się  do wojewódzkiego etapu XLV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

     • W dniu 30 stycznia zakończył się pierwszy etap szkolnego konkursu „Czytam poezję miłosną” w ramach XIV Festiwalu Bibliotek Szkolnych. Uczestnicy  konkursu prezentowali wybrany przez siebie utwór  poetycki o tematyce miłosnej, pochodzący z kanonu klasyki literatury pięknej. Laureatką  szkolnego etapu konkursu została Karolina Ziomek, która będzie reprezentowała  nasze Liceum  w czasie  drugiej , ogólnołódzkiej edycji tego konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych.

     • 2 marca zorganizowano w naszym Liceum  II edycję konkursu międzyszkolnego „ Lecz jak zmartwychwstać mają ciałem, kiedy są lepką cząstką ziemi” (Zbigniew Herbert). Konkurs adresowany był do uczniów łódzkich liceów i gimnazjów . W pierwszej turze drużyny składające się z dwóch osób przygotowały dziesięciominutowe etiudy filmowe. W drugiej turze, młodzież odpowiadała  na pytania związane z życiem i śmiercią  wybranych bohaterów – Żołnierzy Wyklętych i Cichociemnych. I miejsce zajęła drużyna 44 Gimnazjum, II miejsce przypadło XXX LO, a III miejsce zdobyło XXIX LO. Konkursowi towarzyszyło spotkanie  z Kajetanem Rajskim , studentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorem publikacji  i książek powstałych na podstawie  jego rozmów z dziećmi Żołnierzy Wyklętych.

     • W marcu ogłoszono wyniki, oraz nagrodzono uczestników dwóch konkursów organizowanych z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Najlepszą znajomością  środków językowych  wykazała się Katarzyna Wojdal  z klasy II b, natomiast najmniej błędów  w dyktandzie popełniła Daria Drobotowicz z I b.

     • W marcu, również odbył się w naszej szkole, finał  Szkolnego Konkursu Matematycznego „ Potyczki z procentami” . Miał on formę    pojedynku, podczas trwania którego zawodnicy odpowiadali na 15 pytań, podzielonych na trzy serie. Laureatami konkursu zostali: I miejsce- Adam Osieleniec (Ia), II miejsce-Klaudia Drożdżalska( I b), III miejsce- Błażej Szymański(I c).

     • W dniu 20 marca w Sali Lustrzanej  Pałacu Poznańskich  odbyła się już XIV ogólnopolska edycja  konkursu „Arsenał Pamięci”, którego współorganizatorem jest XXIX LO. Konkurs upamiętnia postać  Patrona naszej szkoły  Janka Bytnara „ Rudego” oraz dokonania pokolenia Kolumbów. W tym roku przypadła 72 rocznica Akcji pod Arsenałem.  Uroczystość, jak zawsze poprowadził  twórca i organizator konkursu , Mistrz Mowy Polskiej, hm. Krzysztof Jakubiec- emerytowany nauczyciel i dyrektor XXIX LO.  Gościem specjalnym spotkania była Barbara Wachowicz- pisarka propagująca patriotyzm, postawę honoru i prawości, autorka biografii wielkich Polaków oraz powieści o najwybitniejszych postaciach polskiego harcerstwa. W arsenałowym spotkaniu  pokoleń  wzięli udział kombatanci Armii Krajowej i  grono seniorów , żołnierzy Szarych Szeregów , na czele z Januszem Maruszewskim ps. „Janusz” (żołnierz Batalionu Zośka AK) i ks.  prałatem hm. Stefanem Wysockim PS.  „ Ignac”- kapelanem „ Szarych Szeregów”. Na uroczystość przybyli przedstawiciele  Harcerskiej Chorągwi  Łódzkiej ZHP , Harcerskich  Kręgów Seniorów z Łodzi i Pabianic (m.in. szef referatu- Daniel Głowacki) ,również –Prezes Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Szarych Szeregów- p. Jadwiga Oborska. Obecni byli również , przedstawiciele   władz wojewódzkich  wraz z p. wojewodą Jolantą Chełmińską ,Łódzki Kurator Oświaty- Jan Kamiński i Dyrektor Łódzkiego  Oddziału IPN  – Marek Dróżka . W tegorocznej edycji konkursu , który odbył się w Łodzi dla młodzieży licealnej i gimnazjalnej z trzech województw, nagrodzono  130 laureatów i wręczono 43 wyróżnienia PRIMUS INTER PARES.

     • W marcu podczas X edycji Konkursu Języka Angielskiego” Motive” dla szkół ponadgimnazjalnych, sukces odniosły  uczennice: I miejsce w kategorii projektu , zdobyła Adrianna Wszędybył (III c), a w części tematyczno- gramatycznej, wyróżnienie otrzymała Oliwia Kalinowska( IIIa).

     • Koniec marca , obfitował jeszcze w sukcesy naszych uczniów w konkursach języka angielskiego. Marcin Idzikowski z klasy  II c został wyróżniony  w ogólnołódzkim konkursie „ Aspects”,  a Wiktoria Boroś  też z klasy II c, wygrała IV Międzyszkolny Konkurs Piosenki Amerykańskiej „ The Spirit of American Song”(I miejsce).

     • W kwietniu , uczennica Karolina Ziomek zdobyła wyróżnienie  za interpretację wiersza Bolesława  Leśmiana pt. „ Schadzka”. Została laureatką , drugiego etapu XIV Festiwalu Bibliotek Szkolnych organizowanego przez Łódzkie Centrum  Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

     • W czerwcu zakończono w naszej szkole, realizację (trwającą w roku szkolnym 2014/2015)projektu „ Stawiamy na aktywność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Grupa 150 uczniów XXIX LO realizowała zadania tego projektu tj.: zajęcia przygotowujące do matury z przedmiotów humanistycznych (język polski, angielski, niemiecki); zajęcia przygotowujące  do matury  z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych (matematyka, fizyka, biologia, chemia); kółko informatyczne; zajęcia językowe z native – speakerem (język angielski i niemiecki); poradnictwo i doradztwo edukacyjno- zawodowe. Celem projektu było osiągnięcie lepszych wyników w nauce przez uczniów XXIX LO.

     2015/16

     • W październiku uczniowie klasy Ia i  Ib wraz ze swoimi wychowawcami   Katarzyną Cąber i p. Sławomirem Chmurą oraz p. Ewą Dreżdżeniewską byli uczestnikami wycieczki do Warszawy szlakiem „ Szarych Szeregów”. W programie wycieczki znalazł się Cmentarz Powązkowski; miejsca związane z Jankiem Bytnarem „Rudym”- patronem naszej szkoły. Odwiedzili także kwaterę „ Łączka” i Muzeum  Katyńskie.

     • W październiku, również odbyła się wycieczka klasy IIIa  do Kalisza; grodziska na Zawodziu oraz zamku w Gołuchowie. Przewodnikiem, który przybliżył historię czasów wczesnopiastowskiego państwa polskiego oraz renesansowego zamku w Gołuchowie  był p. Sławomir Chmura.

     • W dniach 6-28 października w naszej szkole odbywał się konkurs na plakat/poster o Hallowen w języku angielskim dla klas pierwszych, zorganizowany przez p. Monikę Hibner. Zwieńczeniem pokonkursowych zmagań uczniów była wystawa pokonkursowa.

     • Z okazji Dnia Edukacji Narodowej  wojewoda Jolanta Chełmińska i p. kurator Jan Kamiński uhonorowali naszych nauczycieli: p. wicedyrektor Katarzynę Cąber- Nagrodą MEN i Łódzkiego Kuratora  Oświaty  oraz p. Elżbietę Strzelecką –„ Medalem za Długoletnią Służbę”. P. Katarzyna  Bejer-Gałecka otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi za szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz rozwoju łódzkiej oświaty.

     • W nocy z 13 na 14 listopada, z inicjatywy p. Katarzyny Szkudlarek, dla zainteresowanych uczniów naszej szkoły  odbył się maraton filmowy – noc horrorów.

     • W listopadzie zapoczątkowano cykl debat dla młodzieży „Zdanie młodych jest ważne” w ramach projektu ”Korupcja – wszyscy tracimy”. W spotkaniach, które odbyły się  na terenie łódzkich liceów ogólnokształcących w listopadzie, marcu i czerwcu uczestniczyli, również uczniowie naszej szkoły.

     • W listopadzie odbyła się w naszym Liceum, konferencja poetycko- naukowa dotycząca historii i teraźniejszości kwatery „Łączka”. Gościem specjalnym był wielokrotnie nagradzany, poeta Przemysław Dakowicz  oraz doktor Krzysztof Latocha z Łódzkiego Oddziału  Organizatorkami  konferencji były polonistki: p. Katarzyna Cąber i p. Ewa Maciejewska.

     • 10 listopada uczennica Martyna Furmańska z kl. IIIc, która osiągnęła najwyższą średnia ocen z przedmiotów nauczania w r.sz.2014/2015, odebrała z rąk Łódzkiego Kuratora Oświaty p. Jana Kamińskiego, Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla najzdolniejszych uczniów w Łodzi.

     • W grudniu zakończył się pierwszy etap szkolnego  konkursu na esej „Książka to mistrz – najważniejsza książka w moim życiu”, w ramach XV Festiwalu Bibliotek Szkolnych. Laureatkami tego etapu konkursu zostały uczennice klasy III b: Kinga Strąkowska i Justyna Gołuchowska, które reprezentowały nasze Liceum w czasie  ogólnołódzkiego  drugiego  etapu tego konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych.

     • W grudniu również zakończył się szkolny etap Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Polska Piastowska”, którego laureatami zostali; Marcin Idzikowski z kl. IIIc i Dawid Mikołajczyk z IIIb.  Uczniowie  w dalszym etapie  ogólnopolskim, wśród  sześćdziesięciu finalistów reprezentowali naszą szkołę. Marcin Idzikowski zajął 7 miejsce.

     • W marcu, w naszym Liceum, zorganizowano z inicjatywy p. Katarzyny Cąber i p. Ewy Maciejewskiej, III edycję konkursu  międzyszkolnego  „Lecz jak zmartwychwstać mają ciałem, kiedy są lepką cząstką ziemi…”    (Z. Herbert). Konkurs adresowany był do uczniów  łódzkich liceów i gimnazjów. Tegoroczny konkurs poświęcony był „Łączce” i panteonowi bohaterów narodowych na terenie całej Polski oraz działalności profesora  Krzysztofa Szwagrzyka. Dwuosobowe drużyny młodzieży  przygotowały, kilkuminutowe  etiudy filmowe i odpowiadały na losowo wybrane pytania. I miejsce przypadło dla XXXI LO, II miejsce dla XXIX LO, III miejsce dla XXVI LO.

     • Uczniowie: Patrycja Stępień, Bartosz Misztal, Filip Grzelka, Szymon Szczęsny i Oskar Bugajny z kl. Ib, oraz Sara Miedzianko z kl. IIb, zrealizowali etiudę filmową poświęconą wartościom, jakie reprezentował Rotmistrz Witold Pilecki i wzięli udział w  Ogólnopolskim Konkursie ogłoszonym  na stronie facebooka  ”Pilecki-film”.  Jury konkursu najlepiej oceniło ich film. Patrycja i Bartosz  byli zaproszeni do Telewizji Polonia  do programu na żywo. Nasza szkoła gościła  również realizatorów filmu   „Pilecki” w reżyserii Mirosława Krzyszkowskiego.

     • Klasa IIa i IIb z inspiracji p. Joanny Danilczuk zrealizowała  szkolny projekt  „Śladami złotej liczby” – prezentacje.

     • W marcu Nikodem Kazimierski i Mateusz Wilczyński z klasy IIId   w Wojewódzki Konkursie Ekologicznym pod opieką p. Katarzyny Bąbińskiej , zdobyli III miejsce.

     • W kwietniu, w Ogólnopolskim Konkursie „ Fotozwierz”, w kategorii „zwierzęta domowe i hodowane”- Maciej Kamiński z kl. Ic  i w kategorii „zwierzęta i ich siedliska”, Julia Paradowska z kl. Id – zajęli  II miejsce.

     • W kwietniu w XI edycji Konkursu Historycznego „II wojna światowa 1939-1945”, wśród  14 drużyn łódzkich  szkół ponadgimnazjalnych, nasza drużyna pod opieką p. Elżbiety Strzeleckiej zajęła III miejsce.

     • Patrycja Stępień, Bartosz Misztal z Ib oraz Sara Miedzianko z kl. IIb  zajęli III miejsce  w Przeglądzie Innowacji  i Twórczości Edukacji, organizowanym przez Akademię Humanistyczno- Ekonomiczną i ŁCDNiKP w Łodzi.

     • W kwietniu uczennica Arleta Borkowska z kl. Ib reprezentowała naszą szkołę na V Międzyszkolnym  Konkursie Piosenki Amerykańskiej (The Spirit of American Song), organizowanym przez VIII Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka i American Corner w Łodzi.

     • Uczennica Miriam Kobierski z IIa,  pod opieką p. Moniki Hibner  została laureatką  V Międzyszkolnego konkursu  „Aspects” zorganizowanego przez VI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi.

     • W kwietniu na terenie naszej „ Bytnarówki” podsumowano jubileuszowy  XV Ogólnopolski Konkurs „ Arsenał Pamięci” upamiętniający postać  Janka Bytnara „ Rudego” oraz dokonania  pokolenia Kolumbów. Uroczystość jak zawsze poprowadził hm. Krzysztof Jakubiec (emerytowany nauczyciel i dyr. XXIX L0). Gościem specjalnym spotkania była pisarka, znana propagatorka patriotyzmu – p. Barbara Wachowicz. W arsenałowym  spotkaniu  wzięli udział  kombatanci  Armii Krajowej i grono seniorów żołnierzy  „Szarych Szeregów” m.in.: por.hm. Gryzelda Studzińska (sanitariuszka w powstaniu warszawskim); Bolesław Pietkiewicz (żołnierz „Szarych Szeregów”, Sybirak), Włodzimierz Przybylski (żołnierz „Szarych Szeregów”). W drugim  dniu spotkania, laureaci  konkursu odbyli wycieczkę  autokarową po regionie łódzkim (Inowłódz, Konewka, Rezerwat „Niebieskich Źródeł”, skansen rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim). W trzecim dniu, ostatnia część uroczystości  odbyła się w Sali Lustrzanej  Muzeum Miasta Łodzi. Gośćmi honorowymi byli  in. hm. Janusz Maruszewski PS. Janusz (żołnierz  Batalionu „ Zośka” AK., Kazimierz Klamut (jeden  „Żołnierzy Wyklętych”), Tadeusz Rajpold z  łódzkich „ Szarych Szeregów”, ks. Prałat hm.  Stefan Wysocki – kapelan „Szarych Szeregów”. W uroczystości brali udział przedstawiciele władz województwa łódzkiego (na czele z wojewodą Jolantą Chełmińską), Urzędu Marszałkowskiego, Łódzkiego Oddziału IPN,  Komendy Hufca ZHP. W tym roku szkolnym tytuł Laureata Arsenału Pamięci  otrzymało 217 uczniów z 33 szkół z 6 województw. A w ciągu 15 lat edycji konkursu powstało  ponad 2,5 tys. prac konkursowych będących  ciekawymi przyczynkami  historii Polski.

     •Na przełomie maja i czerwca odbyła się szkolna wycieczka zagraniczna , dla zainteresowanych uczniów naszej szkoły  do Austrii i Włoch pod opieką p. Katarzyny Caber , p. Ewy Dreżdżeniewskiej i p. Anny Dukalskiej.

     • W tym roku szkolnym została rozstrzygnięta edycja Budżetu Obywatelskiego, w ramach której zagłosowano w dzielnicy Łódź- Śródmieście na realizację projektu nowego boiska dla naszej szkoły. Realizacja projektu rozpocznie się w czasie wakacji.

     2016/17

     • W dniu 7-9 września uczniowie klas pierwszych wraz z opiekunami uczestniczyli w wyjeździe integracyjnym do Stronia Śląskiego. Wycieczka była też okazją do poznania walorów przyrodniczych tej miejscowości i jej okolic.

     • W dniach 19-21 września uczniowie klas drugich uczestniczyli w wycieczkach edukacyjnych: II c była we Władysławowie , II a i II b w Lasach Janowskich.

     • 6 października klasa II d wzięła udział w  uroczystościach „Dni Pawiaka” w Warszawie. Uczniowie udali się, również na Cmentarz Powązkowski na grób patrona naszej szkoły hm. Janka Bytnara „Rudego”. Byli oni,  także na „ Łączce” , Panteonie Żołnierzy Wyklętych.

     • 10 października w naszej szkole odbył się konkurs pt.: „ Bytnarówka czyta Trylogię Sienkiewicza”. Dwuosobowe drużyny z każdej klasy pierwszej i drugiej podczas konkursowych zmagań  czytały fragmenty Trylogii. Pierwsze  miejsce zdobyła klasa II c: Wiktoria Filipczak i Krzysztof Ratajczyk; drugie miejsce klasa II b: Marcin Mróz i Olga Szczecińska; trzecie miejsce II d: Jakub Berdzik i Joanna Kacprzak.

     • 13 października w Urzędzie Miasta Łodzi podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej pani Dyrektor XXIX LO Jolanta Woźniakowska, otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi „ za szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz rozwoju łódzkiej oświaty i wychowania  pokolenia młodych Polaków”.

     • W listopadzie uczniowie naszej szkoły obchodzili 98 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wysłuchali wykładu prof. UŁ .dr hab. Przemysława Waingertnera:  „ Józef Piłsudski i Roman Dmowski- dwie wizje państwa polskiego”. Delegacja uczniów wraz z pocztem sztandarowym szkoły   uczestniczyła w uroczystościach  w Łódzkiej Katedrze i przed  Grobem Nieznanego Żołnierza. Młodzież brała udział w szkolnym konkursie  „ Wolność- kocham, rozumiem”. Laureatami konkursu zostali : I miejsce praca graficzna autorstwa Klaudii Szulc i Mateusza Kozłowskiego z III b. Kolejnymi laureatami konkursu byli autorzy prezentacji, uczniowie klasy III a Jan Felberg- II miejsce oraz Miriam Kobierski- III miejsce. Ponadto  jury wyróżniło Sarę Zwierzchowską z klasy II b.

     • 21 listopada uczennica klasy III b -Natalia Zaręba ,która osiągnęła najwyższą średnią ocen z przedmiotów nauczania w roku szkolnym  2015/2016 , odebrała z rąk łódzkiego kuratora , Grzegorza Wierzchowskiego, Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla najzdolniejszych uczniów w Łodzi.

     • W dniu 24 listopada miało miejsce oficjalne otwarcie boiska wielofunkcyjnego, boisk do siatkówki plażowej oraz ogólnodostępnej siłowni plenerowej  zbudowanych przy XXIX Liceum Ogólnokształcącym im. hm. Janka Bytnara Rudego w Łodzi ze środków „Budżetu Obywatelskiego 2016” . W uroczystości wzięli udział  zaproszeni goście m.in.: p. Małgorzata Niemczyk poseł na Sejm RP, p. Tomasz Trela, prezydent Łodzi, p. Marek Kondraciuk, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych U.M., p. Ewa Sobór , reprezentująca Łódzkiego  Kuratora Oświaty, p. Adam Barczyński przewodniczący Rady Osiedla Łódź- Śródmieście  Wschód, ksiądz  Wiesław Kamiński, proboszcz parafii św. Piotra i Pawła i niektórzy dyrektorzy łódzkich szkół ponadgimnazjalnych.

     • W dniu 6 grudnia na uroczystej gali kończącej konkurs na komiks „Sienkiewicz na nowo- komiksowo” ( w ramach projektu „ Ugryźć Sienkiewicza”),zorganizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, uczestnikom wręczono nagrody. Laureatkami konkursu zostały także uczennice naszego liceum.    I miejsce ex aequo zdobyła Justyna Mostowy z klasy I d, a wyróżnienie Alicja Szczerbińska z kl.IId. Komiksy uczestników konkursu zostały zamieszczone w publikacji pokonkursowej wydanej przez organizatora.

     • W dniu 15 grudnia uczennice klas pierwszych : Julia Gertner, Alicja Rosiak, Zuzanna Wiącek, Wiktoria Budzeń oraz uczennice klasy drugiej z aktywu bibliotecznego: Michalina Pałczyńska, Weronika Kajdanek, zaprezentowały dla pensjonariuszy  Domu Opieki Społecznej, program artystyczny zatytułowany „ Artyści polskich scen na wesoło”. Z okazji  zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia,  młodzież na  spotkaniu z podopiecznymi Domu Opieki Społecznej  złożyła im  życzenia oraz  obdarowała ich  słodkimi upominkami.

     • W styczniu klasa II b przedstawiła rodzicom i uczniom z XXIX LO, oraz XXVI Gimnazjum, spektakl słowno –muzyczny pt.: „ Motywy biblijne w twórczości Jacka Kaczmarskiego”.

     • Marcin Mróz , uczeń klasy II b zajął II miejsce w Wojewódzkim Turnieju Piosenki Miłosnej zorganizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury im. „ Małego Księcia” w Ozorkowie. Marcin w kategorii „ poezja śpiewana” zaprezentował  poezję Cypriana Kamila Norwida.

     • W lutym w naszej szkole obchodziliśmy uroczyście Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego . Z tej okazji uczniowie klasy II b  przedstawili uczniom klas pierwszych i drugich  prezentacje o historii języka polskiego, jego wpływu na inne języki  oraz poprawności  Poza tym odbył się szkolny konkurs językowy ( rozwiązywanie testów językowych) „ Polszczyzna – łatwizna ?”. Wśród uczniów reprezentujących  każdą z klas , I miejsce zajęła Julia Gertner z klasy  I b, II miejsce Julia Wesołowska z klasy  I c , III miejsce Oliwia Gęsiarz z klasy II b.

     • W marcu odbyła się w Bytnarówce  IV edycja Międzyszkolnego Konkursu pt.: „ Lecz jak zmartwychwstać mają ciałem, kiedy są lepką cząstką ziemi”( Z. Herbert). Tegoroczny konkurs poświęcony był  życiu i działalności „ Sanitariuszki  Inki”. W zmaganiach konkursowych  wzięło udział aż 16 drużyn  z łódzkich liceów i i gimnazjów. Zwycięzcami okazali się : I miejsce Daria Hasan, Joanna Chołdy- VIII LO; II miejsce : Patrycja Stępień, Bartosz Misztal- XXIX LO, III miejsce  Małgorzata Kałucka, Agata Ignaczak-XXVI Gimnazjum.

     • W marcowej VI edycji „ Międzyszkolnego Konkursu  Piosenki Amerykańskiej” organizowanego przez  VIII Liceum Ogólnokształcące  A. Asnyka w Łodzi, nasza uczennica Arleta Borkowska  z klasy IIb, pośród 26 uczestników konkursu ,zdobyła II miejsce  .

     • Wśród laureatów X edycji  projektu edukacyjnego „ Au pair- roczna przygoda w USA” znalazła się uczennica klasy III c- Paulina Włodarczyk. W tym konkursie zajęła I miejsce , co zagwarantowało jej  bezpłatny , roczny wyjazd edukacyjny do USA.

     • W kwietniu, wybrani uczniowie z naszej szkoły, odwiedzili ponownie pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej. Tym razem  zaprezentowali program  rozrywkowy „ Beczka pełna śmiechu- najlepsze polskie komedie”.

     • W tym miesiącu, również uczniowie XXIX LO, przystąpili  do konkursu fotografii przyrodniczej „ Fotozwierz”. Wyróżnienie  otrzymała  uczennica klasy II d- Natalia Kraska.

     • W dniach 27-29 kwietnia 2017 roku, w Łodzi , został podsumowany  Ogólnopolski Konkurs  XVI edycji „ Arsenału Pamięci”. Był on jak co roku okazją  do upamiętnienia postaci naszego patrona hm. Janka Bytnara       „ Rudego”.  Młodzież naszego Liceum  jak  i uczniowie laureaci  z innych szkół w Polsce, mieli okazję do spotkania się  z ludźmi , którzy swoim życiem  zapisywali znane i nieznane  karty narodowej historii, spotkali się  z żołnierzami Armii Krajowej i „ Szarych Szeregów”, m.in.  z  Gryzeldą Studzińską (sanitariuszką w powstaniu warszawskim), p. Marią Turowską ( łączniczką w powstaniu warszawskim),p. Januszem Maruszewskim ps.   „ Janusz” ( powstańcem warszawskim i żołnierzem  I Kompanii  „ Maciek” harcerskiego Batalionu „ Zośka” AK), p. Włodzimierzem Przybylskim ( harcerzem „Szarych Szeregów”), p. Kazimierzem  Klamutem, jednym z „Żołnierzy Wyklętych”. Po raz ostatni   spotkali się również z ks. Prałatem,  hm. Stefanem Wysockim,(który odszedł na wieczną służbę w maju tego roku ) uczestnikiem  „ Małego Arsenału” – łowickiej akcji  8 marca 1945 roku, podczas,  której 11 harcerzy  z „ Szarych Szeregów”  uwolniło z więzienia UB  i sowieckiej NKWD , 80 więźniów politycznych. 27 kwietnia uroczyste podsumowanie  „ Arsenału” odbywało się  na terenie naszej „ Bytnarówki”. W drugim dniu laureaci konkursu  byli uczestnikami wycieczki edukacyjnej po Łodzi. W trzecim dniu, laureaci  i goście   „ Arsenału Pamięci ”zebrali się na uroczystej gali w Sali Lustrzanej  Muzeum Miasta Łodzi. W uroczystości brali udział m.in.  przedstawiciele władz  województwa łódzkiego- dyrektor  Gabinetu Województwa Łódzkiego p. Zbigniew Natkański oraz dyrektor  Oddziału IPN  p. Dariusz Rogut. W tym roku szkolnym , 154 uczniów  z całej Polski , zostało laureatami konkursu „ Arsenał Pamięci” . Na wniosek  pisarki (od lat honorowego gościa „ Arsenału”), pani Barbary Wachowicz , wyróżnienia „ Primus interpares”  otrzymało 10 uczniów z liceów i gimnazjów. Uroczystości  „ Arsenału Pamięci”  poprowadził jak zwykle hm. Krzysztof Jakubiec (emerytowany  nauczyciel i dyrektor XXIX LO). Poinformował on,  również  o powołaniu w dniu 14 lutego 2017r.,  Fundacji „ Arsenału Pamięci”, w której pełni rolę prezesa. Fundatorką została p. Jadwiga Danuta Kaczorowska. W skład Rady Fundacji  weszła m.in. pani  Dyrektor XXIX LO- Jolanta Woźniakowska.

     • W maju w Mistrzostwach Szkół w Biegach na Orientację- KS ORIENTUŚ , reprezentacja naszej szkoły zajęła III miejsce, a w klasyfikacji indywidualnej  uczennica klasy II d Magdalena Andrzejewska zajęła II miejsce.

     • W maju uczniowie II B : Olga Szczecińska, Bartosz Misztal, Oskar Bugajny wzięli udział w konkursie im. Słodkowskiego na najlepszą realizację dziennikarską. Kapituła konkursowa przyznała im trzecie miejsce w kategorii „ materiał telewizyjny i filmowy  lub video, projekt multimedialny” za nie całkiem krótki film pokazujący Łódź współczesną w kontekście historycznym.

     • W czerwcu klasa II b pojechała na wycieczkę edukacyjną do Lipiec Reymontowskich „ Śladami Władysław Stanisława Reymonta i nagrodzonej Nagrodą Nobla , powieści- Chłopi”.

     2018/19

      

     • W październiku, uczniowie „ Bytnarówki” pragnąc włączyć się w coroczną  tradycję „ Narodowego czytania”, wzięli udział  w szkolnym konkursie na najlepiej przeczytane fragmenty „ Przedwiośnia „ Stefana Żeromskiego. Najpiękniej czytali: I miejsce –III d , Dominika Kulesza i Joanna Kacprzak; II miejsce-I c, Karolina Komorowska i Zuzanna Pielarz; III miejsce-II b, Kamila Szymanek, Alan Rydzewski.

      

     • W listopadzie biblioteka szkolna zaprosiła uczniów  naszej szkoły do wzięcia udziału  w kolejnej edycji projektu „Upoluj swoją książkę”. Akcja odbywała się pod honorowym patronatem MEN z inicjatywy  Instytutu Książki. W ciągu miesiąca uczniowie i nauczyciele  mieli bezpłatny dostęp  do 12 bestsellerowych książek w formie  e- booków  i audiobooków przy pomocy smartfona.

      

     • W listopadzie z okazji 100- lecia niepodległości Polski, uczniowskie drużyny XXIX LO z kl. I-III, wzięły udział  w konkursie historycznym „ Sto lat niepodległości- Józef Piłsudski, przywódca, Marszałek”. Organizatorem była  Biblioteka Miejska, Filia nr 39 dla dzieci i młodzieży przy współudziale biblioteki szkolnej XXIX LO oraz  nauczyciela historii p. Artura Rosiaka. I miejsce zdobyła drużyna w składzie: kl.  IIIb- Joanna Dewicka i Julia Wilanowska oraz z kl. IIIc- Mikołaj Kacprzak , Julia Wesołowska, Zuzanna Kacperska i Łucja Muchowicz.

      

     • W październiku i listopadzie nasza szkoła z inicjatywy biblioteki szkolnej  włączyła się w obchody Roku  Z. Herberta, w ramach projektu „ Pan Cogito odwiedza bibliotekę”. Organizator- Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. M. J. Piłsudskiego, ogłosiła konkurs plastyczny „Torba Pana Cogito”, inspirowany twórczością  Zbigniewa Herberta, w którym udział wzięły dwie uczennice z kl. II c : Anna Galińska  i Kamila Kozieł. Wybrani uczniowie z kl.II-III uczestniczyli w cyklu  spotkań na temat:  „ przybliżamy Herberta” z ekspertami :prof. dr hab. Marzeną Woźniak z UŁ oraz dr Łukaszem Grzejszczakiem z Muzeum Miasta Łodzi.

      

     • 17 grudnia uczniowie klas pierwszych przedstawili jasełka dla podopiecznych Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Łodzi przy ul. Szpitalnej. Na koniec wręczono mikołajkowe upominki.

      

     • 18 grudnia w Muzeum Kinematografii w Łodzi odbyła się uroczysta Gala Programu Mia100 Talentów. Uczniowie klas maturalnych za swoje osiągnięcia otrzymali listy gratulacyjne Pani Prezydent Hanny Zdanowskiej oraz karty rabatowe „ Młodzi w Łodzi”. Uhonorowani  zostali: Marta Adamiak, Joanna Cypel, Julia Gertner, Maciej  Jachimkowski i Aleksandra Soboska.

      

     • W grudniu biblioteka szkolna  zakończyła realizację  rządowego projektu  „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa” m.in. zakupiono  do księgozbioru biblioteki- 862  książki na łączną sumę 15000 zł . Opracowane książki w systemie MOL zaprezentowano na wystawie „Nowości wydawnicze- wybory czytelnicze młodzieży”.

      

     • W styczniu odbył się finał szkolnego konkursu matematycznego „Potyczki z procentami” dla uczniów klas pierwszych. Laureatami zostali: I miejsce:  Jakub Galor-Id; IImiejsce:  Andrzej Sobański-Ia; III miejsce: Paulina Moruzgała -I a

      

     • Uczennica  klasy II b , Michalina Poręba( w lutym) reprezentowała naszą szkołę  w konkursie pt.; „kiedyś byłem mały…- książki , o mnie ,o tobie o nas” , w ramach XVIII Festiwalu Bibliotek Szkolnych. Michalina została laureatką konkursu i otrzymała wyróżnienie w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem konkursu było Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

      

     • W lutym rozstrzygnięto szkolny konkurs fotograficzny „Moje ulubione miejsce w szkole”. Laureaci to : I miejsce- Kinga Kowalska i Julia Zając kl. III a, II miejsce- Jakub Antosik z kl. III c ,III miejsce- Szymon Rembalski i Łukasz Wojtczak z kl. IIa. Wyróżnienia otrzymali: Wiktor Sykulski z kl. I d, Klaudia Manaches z kl. IIc, Julia Dyktyńska, Michalina Poręba, Alan Rydzewski z kl. IIb.

      

     • W lutym, uczniowie naszego Liceum  brali udział w międzyszkolnym konkursie „Masz talent- T`as du talent”, którego organizatorem byli: XIII Liceum Ogólnokształcące im. M. Piotrowiczowej  w Łodzi we współpracy z Alliance Francaise w Łodzi oraz Centrum Kształcenia Międzynarodowego  Politechniki Łódzkiej. Podczas konkursu uczniowie zaprezentowali swoje talenty i umiejętności wokalne oraz muzyczne, nawiązujące do języka francuskiego i kultury Francji. Reprezentantami naszej szkoły byli: z kl. I b Zuzanna Domańska, Zuzanna Galasińska,  Wiktoria Rakoszewska, Katarzyna Jurkowska, z kl. I a- Inka Kapica. Uczeń,  Kamil Ostrowski z kl. IIb,  został laureatem francuskiej wersji międzyszkolnego konkursu „ Masz talent- T`as du talent”, wykonując utwór Claud`a  Francois „Comme d`habitude”. W marcu, podczas obchodów dni Frankofonii, Kamil zaprezentował, również swój  muzyczny talent na terenie Manfaktury.

      

     • W marcu nasza szkoła włączyła się  w obchody święta Frankofonii, promującego język i kulturę Francji. Nauczycielka języka francuskiego p. Beata Patora  ogłosiła trzy konkursy szkolne. Konkurs wiedzy o Francji- informacje na temat zwyczajów, geografii, kultury i gastronomii Francji. Laureatami konkursu zostali:  I miejsce- Łukasz Okoński z kl. IIIb, II miejsce- Miłosz Starzec z kl.I c, III miejsce -Zuzanna Domańska z kl. I b. Konkurs plastyczny „ Francja w moich oczach”. Laureatami zostali: I  miejsce – Kamila Szymanek z kl. IIb, II miejsce- Natalia Cała z kl.II c, III miejsce Kamila Kozieł z kl. II c. Wyróżnienia otrzymały : Sylwia Szmiłyk z III a i Zuzanna Domańska z kl. I b. Konkurs gastronomiczny, polegający na przygotowaniu i zaprezentowaniu dowolnego dania z kuchni francuskiej. Laureatkami  konkursu zostały: Amelia Block  i Aleksandra Rosa z  kl.I d.

      

     • W marcu poznaliśmy wyniki Międzyszkolnego konkursu „ Człowiek- równowaga- zdrowie” na poster pt. „Lokatorzy naszych ciał- rola mikroflory fizjologicznej człowieka”. Organizatorzy konkursu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz  II Liceum Ogólnokształcące, ogłosili wyniki. Uczennice naszej szkoły z kl. III d  Aleksandra Stefaniak  i Weronika Więclewska, zdobyły III miejsce.

      

     • W tym roku szkolnym w marcu ogłoszono XIII edycję „Jednorazowych Stypendiów Naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego”. Stypendystką XXIX Liceum Ogólnokszałcącego  została Joanna Cypel z kl. III a.

      

     • W marcu rozstrzygnięto  na terenie szkoły, konkurs „Escape Room o tematyce matematyczno- geograficznej”. Zwycięzcami konkursu zostali  Szymon Rembalski i Łukasz Wojtczak  z kl. IIa. W rywalizacji drużynowej, w ramach  odwiedzanych  escape  roomów I miejsce zdobyła klasa I c.

      

     • W konkursie szkolnym na videoclip z okazji Międzynarodowego Roku Układu Okresowego, wyłoniono laureatów, uczniów kl.I d. Byli to:  Antoni Kijo, Jakub Kubicki, Jakub Talczewski oraz Wiktor Sykulski.

      

     • Od 8  do 23 kwietnia większość nauczycieli  z XXIX LO przystąpiła do ogólnopolskiej akcji strajkowej.

      

     • W kwietniu, grupa  45 uczniów  XXIX LO uczestniczyła w wycieczce po Lazurowym Wybrzeżu Francji.

      

     • Michalina Poręba , z kl. II b, zaprezentowała  na forum szkolnym, swój  autorski monodram pt. „Prohibicja nadchodzi” , który napisany został w ramach konkursu  XVIII  Festiwalu Bibliotek Szkolnych” , a oparty był  na motywach  książki  Marka Twaina „ Przygody  Tomka Sawyera”.

      

     • 25 maja, odbyły się XXXVIII Mistrzostwa Województwa  Łódzkiego w biegach na orientację w lesie Okręglik przy stacji Nowa Gdynia. Nasza drużyna wywalczyła I miejsce w kategorii  szkół ponadgimnazjalnych.

      

     • 30 maja w Parku Widzewskim  odbyły się X Mistrzostwa Tripletów w BULE PETANQUE. II miejsce  w kategorii szkół ponadgimnazjalnych , wywalczyła nasz drużyna, w składzie: Aleksandra Karlińska, Wiktor Wojciechowski  oraz Michał Szczerba z kl. IIa.

      

     • „Bytnarówka” zdobyła złoty medal  w Mistrzostwach Szkół Ponadgimnazjalnych w siatkówce plażowej mężczyzn. Zwycięską , drużynową parą, okazali się: Dominik Machnik z kl. I c i Adrian Skonieczny  z kl. II b.

      

     • W dniach 6-8 czerwca odbyło się uroczyste podsumowanie XVIII  Ogólnopolskiego Konkursu „ Arsenał Pamięci” (szczegółowe informacje  zawarte są  na stronie internetowej szkoły  , w zakładce „ Arsenał pamięci”- podsumowanie konkursów).

      

     2019/2020

     Od września do listopada uczniowie naszego liceum wzięli udział w licznych zawodach w ramach różnych dyscyplin sportowych. Ich osiągnięcia to: VI miejsce /18 drużyn w  Mistrzostwach Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzi  w Sztafetowych Biegach Przełajowych  Dziewcząt i X miejsce /24 drużyny  w Sztafetowych Biegach Przełajowych Chłopców. II miejsce  w kategorii szkół ponadgimnazjalnych  w  „Turystycznym marszu  na orientację-ORIENTUJ SIĘ I LICZ”.

     2 października 2019 r. Julian Rakowski (ucz. kl. III B) wziął udział w konkursie poetyckim, w kategorii konkurs literacki. Organizatorem konkursu pod hasłem „Zew natury”  w ramach XXIV Festiwalu Ekspresji Twórców Amatorów  było XXVI Liceum Ogólnokształcące im. Kamila Baczyńskiego w Łodzi. Julek został laureatem F.E.T.A, zdobył  drugie miejsce.

     Gala finałowa konkursu z powodu pandemii COVID-19 została przesunięta na wrzesień w następnym roku szkolnym 2020/2021.

     W październiku uczniowie klas pierwszych i drugich  wzięli udział w szkolnym konkursie  z okazji Halloween  na najpiękniejszą dynię  lub lampion. Laureatami konkursu zostały: I miejsce, Laura Podkówka z kl. Ia; II miejsce, Wiktoria Szczepanik  z kl. IIa; III miejsce Małgorzata Krzemińska z kl. IIb. Prace uczniów  można było podziwiać  na wystawie umiejscowionej na parterze szkoły.

     W październiku i listopadzie nasza szkoła  wzięła udział w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej i Olimpiadzie Wiedzy o HIV i AIDS. Reprezentował nas uczeń klasy IIIC  Jakub Kisiel, który przeszedł do etapu wojewódzkiego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Do tytułu finalisty  zabrakło mu zaledwie dwóch punktów. Uczniowie klasy IIIc : Adrian Rubin i Jakub Kisiel, również dotarli  do etapu wojewódzkiego Olimpiady Wiedzy o HIV i AIDS.

     W listopadzie  w Art. Inkubatorze w Fabryce Sztuki w Łodzi odbyła się uroczystość – Gala Programu Mia100 Talentów. W IV edycji tego programu uczniowie klas maturalnych z łódzkich szkół  zostali wyróżnieni  listem gratulacyjnym  Prezydenta Miasta Łodzi- p. Hanny Zdanowskiej. Naszą szkołę reprezentowali  uczniowie : z kl. IIIc- Jakub Kisiel, z kl. IIIb- Michalina Poręba i Julian Rakowski. A, w grudniu w ramach programu „ Mia100 Zdolnych”  uczennica z kl. IId-  Amelia Block  otrzymała, również stypendium Prezydenta Miasta Łodzi. Wyróżnienie Amelia zawdzięcza głównie znaczącym osiągnięciom sportowym.

     W listopadzie  wybrani uczniowie naszej szkoły  w ramach wolontariatu, pomagali przy organizacji XXII Festiwalu Sztuk Wszelakich Osób Niepełnosprawnych organizowanym przez 5 Dom Pomocy Społecznej na terenie Domu Kultury Ariadna.

     W grudniu i styczniu odbyły się (w dwóch etapach) eliminacje  do Szkolnego Konkursu Mitologicznego, który sprawdzał znajomość  mitologii greckiej i rzymskiej oraz sentencji polsko-łacińsko-angielskich. W finale konkursu uczniowie musieli wykazać się  umiejętnością  rozpoznawania zabytków starożytnych pojawiających się w „Mitologii” Jana Parandowskiego. Miejsce I: Natalia Rybarczyk z kl.I d i Inka Kapica z kl.IIa; II miejsce: Natalia Piechota z kl.Ic; III miejsce: Laura Podkówka z kl. Ia.

     W styczniu uczniowie szkolnego zespołu muzycznego wystąpili z programem artystycznym  z okazji Świat Bożego Narodzenia w Zakładach Opiekuńczo- Leczniczych w Łodzi i Konstantynowie Łódzkim.

     W styczniu uczniowie klas pierwszych wzięli udział  w programie profilaktycznym  „Masz jedno życie, nie zmarnuj szansy” w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana.

     W lutym w finale mistrzostw Łodzi szkół ponadgimnazjalnych  w siatkówce halowej chłopców, nasza drużyna zdobyła Srebrny Medal Licealiady.

     W lutym uczniowie klas pierwszych  wzięli udział w pierwszym etapie szkolnego konkursu matematycznego „ Potyczki z procentami”. Finał i drugi etap konkursu  odbył się już  w formie on-line, w maju. Laureatami zostali: I miejsce- Filip Stypa z     kl. Ig; II miejsce- Monika Stangenberg z kl.Ia; III miejsce- Juliusz Stys z kl. Ih i Wiktor Wołczyk z kl. If.

     W dniu 18 lutego   uczeń klasy IIIb – Julian Rakowski  otrzymał z rąk Łódzkiego Kuratora Oświaty p. Grzegorza Wierzchowskiego dyplom stypendysty Prezesa Rady Ministrów. Stypendium Julian zawdzięcza  najwyższym wynikom w nauce jak i zaangażowaniu  w życie szkoły.

     Ministerstwo Edukacji Narodowej  wydało komunikat- rozporządzenie z dn.11.03.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Na podstawie tego Rozporządzenia lekcje w szkole zostały czasowo zawieszone do 25 marca. A następnie do 24 maja. NAUCZANIE  W  SZKOLE ODBYWAŁO  SIĘ  JUŻ  TYLKO  ZDALNIE(on-line)!

     Szkolny konkurs poetycki  on-line z okazji Światowego Dnia Poezji  odbył się w marcu. Każda klasa pierwsza i druga zaprezentowała  trzy wiersze swojego autorstwa. Nagrodzono uczennice : I miejsce- Emanuela Mazurek z kl.IIb; II miejsce- Kinga Markus z kl.Ih; III miejsce- Wiktoria Maślak z kl. If.

     W kwietniu odbył się finał  konkursu on-line, „Pokochaj czytanie” pod hasłem „Muzyczne barwy poezji” w ramach XIX edycji Festiwalu Bibliotek Szkolnych. Organizatorem  było ŁCDNiKP. Wyróżnienie za plakat  inspirowany wierszem Zbigniewa Herberta „ Apollo i Marsjasz” otrzymali uczniowie klasy Ig: Eryk Klemencki i Jacek Gąś.

     Szkolny Konkurs (on-line) Wiedzy o Francji dla klas pierwszych i drugich  odbył się 6 maja. Polegał na rozwiązaniu zdalnego  quizu. Laureatami zostali : I miejsce- Dagmara Haniecka z kl. Id; II miejsce Julia Adamczyk z kl. Ib; III miejsce Julita Klimczak z kl. IIa i Róża Frątczak z kl.Ib.

     EGZAMIN  MATURALNY w tym roku szkolnym, który miał się odbyć w maju przesunięto na czerwiec. Trzy klasy maturalne zdających  uczniów, którzy ukończyli  naukę w naszym liceum, przystąpiło do egzaminu maturalnego  z przedmiotów obowiązkowych  tylko w części pisemnej na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym  z przedmiotów dodatkowych. Matury przeprowadzono stacjonarnie w ścisłym reżimie sanitarnym w terminie od 4 do 10 czerwca 2020r.

     2020/2021

     • Bytnarówka uzyskała „Srebrną Tarczę” w rankingu Fundacji Edukacyjnej   „Perspektywy 2021 „ (Najlepsze Licea).
     • Z powodu pandemii dopiero we wrześniu odbyła się w XXVI Liceum Ogólnokształcącym im. K. Baczyńskiego , gala finałowa XXIV Konkursu Festiwalu Ekspresji Twórców Amatorów. 2 października 2019 r. miały miejsce eliminacje konkursowe. Nasz uczeń Julian Rakowski, absolwent z klasy III B, brał udział w konkursie literacko- poetyckim pod hasłem „ zew natury”. I został laureatem w kategorii literackiej, zdobywając II miejsce.
     • W październiku odbył się regionalny etap V edycji Turnieju Debat Historycznych (Oksfordzkich)  zorganizowany przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Łodzi. Po raz pierwszy w dziejach turnieju odbył się on  w formie on-line. Prowadzona przez nauczyciela historii dr Artura Rosiaka , drużyna Bytnarówki  w składzie: Kacper Regulski (III B), Monika Stangenberg (II A), Hanna Stemplewska  i Patryk Krawiec (II F), rezerwowi: Eryk Cendrowicz (II H) oraz Kacper Hanczyc (II B), zajęła w nim  I miejsce . Ekipa  XXIX LO awansowała do etapu ogólnopolskiego.
     • Od 19 października 2020 r. aż do odwołania, nauczanie w szkole znowu  ma być już tylko ZDALNIE ! ( na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki z dn. 16 października 2020 r., zmieniające Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).
     • W październiku uczniowie klas pierwszych  i drugich wzięli udział w  szkolnym konkursie zorganizowanym przez p. Monikę Hibner  z okazji Halloween na najpiękniejszą dynię lub lampion. Laureatkami konkursu zostały uczennice: I miejsce - Martyna Małyska    (I B); II miejsce - Magdalena Jaworska (II A); III miejsce- Laura Podkówka (II A).Zdjęcia zgłoszonych prac można było obejrzeć na stronie internetowej i facebooku szkoły.
     • W grudniu odbył się finał konkursu  z okazji 102 rocznicy  odzyskania przez Polskę  niepodległości  na najlepszy filmik uczniowski tematycznie związany z wydarzeniami 11 listopada 1918 roku. Pierwsze miejsce zajęła klasa II B za film pt.: „Czym jest dla nas ojczyzna?”.
     • „Salonik Literacki 105” wznowił swoją działalność  przedstawieniem pt.” Zbrodnia to niesłychana” , on-line na stronie internetowej szkoły.
     • W grudniu rozstrzygnięto szkolny konkurs  geograficzny , gdzie uczniowie na fotografii starali się uchwycić  piękno najciekawszych zjawisk atmosferycznych. I miejsce- Natalia Kołodziejczyk (II F), II miejsce- Anna Jaros ( II A), III miejsce- Anna Pyrkosz (II E), a wyróżnienia otrzymały Laura Mentel (II C) i Martyna Woźnicka (I C).
     • W dniach 7-9 grudnia, drużyna Bytnarówki po raz pierwszy (w identycznym składzie jak podczas regionalnych debat ), wzięła udział  w Ogólnopolskim Finale V Edycji Turnieju  Debat Historycznych  IPN, który odbył się  w formule on- Line. Nasza  reprezentacja  została sklasyfikowana  na piątym miejscu wśród jedenastu najlepszych ekip debatowych  z całego kraju.
     •  W lutym uczniowie klas pierwszych i drugich  wzięli udział w szkolnym konkursie walentynkowym na najpiękniejszy wiersz w języku angielskim. Laureatkami zostały:
     I miejsce- Hanna Stemplewska( IIF), II miejsce- Joanna Kaczmarek (IIH), III miejsce -Magdalena Patora (II D).
     • 29 marca  uczniowie naszej szkoły wzięli udział  w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Sporcie i Kulturze Fizycznej. 188 uczestników w całym kraju  wzięło udział  on-line w zmaganiach olimpijskich  szkół średnich. Laureatkami zostały : Amelia Wierzbicka z  kl. IIh (220/240 pkt)- 11 miejsce; Zofia Banasiak z kl.II g (212/240)pkt)-15 miejsce.
     • W kwietniu  nauczycielka biologii. Katarzyna Bąbińska ogłosiła szkolny konkurs przyrodniczy dla uczniów I-II. Liczne prace konkursowe , nadesłane były w terminie  do 3 maja drogą e- mailową. Uczniowie w dwóch kategoriach fotograficznej lub krótkiego filmiku ukazywali piękno przyrody budzącej się wiosny w naturze. Poziom konkursu był wysoki i wyrównany. Werdyktem jury: I miejsce ex aequo : Jakub Kaczmarek z kl.2h , Magdalena Patora z kl.1d, Martyna Woźnicka z kl 1c.; II miejsce ex aequo Natalia Jaśczak z kl Id, Laura Podkówka z kl. 1a, , Amelia Wierzbicka z kl.2h, III miejsce ex aequo :  Emilia Binkiewicz z kl 1d, Stanisław Morańda z kl. IId Kamila Cwanek z kl.I d
     • 12 kwietnia dwie uczennice naszej szkoły przeprowadziły, zmieszczony na stronie internetowej XXIX LO  wywiad o-line z panią Elżbietą Szymańską,  emerytowaną nauczycielka chemii, która wraz z dwoma swoimi  siostrami wygrała pierwszą edycję programu TVP- The Voice Senior. Siostry Szydłowskie wydały pierwszą płytę.
     • W maju uczniowie "Bytanrówki" mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności kulinarne w ramach konkursu: "Kuchnia francuska nie jest mi obca". Ich zadanie polegało na przygotowaniu dowolnej potrawy związanej z gastronomią Francji. Nasi uczniowie wykazali się niezwykłą pomysłowością oraz talentem kulinarnym.  Laureatkami w konkursie zostały:
      I miejsce - Wiktoria Malinowska z klasy II d, która przygotowała deser: "Éclairs";
      II miejsce - Aleksandra Pyziak z klasy I b za "Galette aux fraises";
      III miejsce - Karolina Liwińska  z II d za "Tarte aux champignons";
      Wyróżnienie zdobyła Julia Adamczyk z klasy II b za "Poire belle Hélène".
     • Rok 2021 był czasem wyjątkowym dla społeczności szkolnej XXIX Liceum Ogólnokształcącego  w Łodzi im. Janka Bytnara „Rudego”.  6 maja przypadła  100 Rocznica Urodzin  naszego Patrona. Jan Bytnar  urodzony  w 1921 roku, późniejszy  Harcerz Rzeczpospolitej, harcmistrz, podporucznik Armii Krajowej. Dowódca Hufca  „Sad”- Południe  Grup Szturmowych Szarych Szeregów, aresztowany 23 marca 1943 roku, katowany w Alei Szucha , odbity 26 marca w sławnej Akcji pod Arsenałem, zmarły 30 marca. Pośmiertnie odznaczony  Krzyżem Walecznych.  W naszej szkole z tej okazji  uczczono bohatera ( bezkompromisowego w walce z niemieckim okupantem, dającego dowody męstwa, wierności i gorącej miłości ojczyzny), który stał się wzorem dla wychowania współczesnej młodzieży  w duchu patriotycznym. Nauczyciele XXIX LO  wraz z koordynatorką p. Magdalena Chałas ( nauczycielką języka polskiego), pragnąc poszerzyć wiedzę o nim wśród uczniów naszej szkoły jak i zainteresowanych uczniów łódzkich ( i woj. łódzkiego) szkół podstawowych , zrealizowali projekt „ Nasz patron- rówieśnik  Niepodległej”. 100 rocznica urodzin  stała się okazją do uczczenia  bohatera poprzez organizację konkursów literackich, historycznych informatycznych i filmowych, które promowały  uczniowskie talenty literackie, rozwijały zainteresowania  poezją patriotyczną , szerzyły kulturę języka, i historii narodu polskiego. 31 maja odbył się finał  wojewódzkiego konkursu literacko plastycznego  „ Kamieni na szaniec” Aleksandra Kamińskiego dla uczniów szkół podstawowych.  Uczniowie XXIX Liceum wzieli udział  w konkursie plstczno- graficznym  na projekt kartki urodzinowej dla Janka Bytnara „ Rudego”. Zwycięzcami konkursu  zastali : I miejsce  Martyna Przyłecka kl. Ia, II miejsce Zuzanna Malarczyk kl. IIb, III miejsce  Wiktoria Janiszewska kl.IIc.
     • W roku szkolnym 2020/2021,od 1 września do 16 października, nauczanie w naszym Liceum odbywało się w trybie stacjonarnym i hybrydowym. Od 19 października w trybie zdalnym. Egzaminy maturalne 2021 przeprowadzone był stacjonarnie, w ścisłym reżimie sanitarnym, przebiegały zgodnie z planem w formie pisemnej na poziomie podstawowym. Do matury przystąpiły 4 klasy zdających uczniów, którzy ukończyli pomyślnie naukę w naszym Liceum. Od 17 maja  rozpoczęto naukę w klasach I-II w systemie hybrydowym. Zakończono naukę  25 czerwca.

     2021/2022

     • Reprezentacja żeńska XXIX LO  wzięła udział  w Mistrzostwach Łodzi Szkół Ponadpodstawowych „ Licealiady”, w koszykówce 3x3 i zajęła  III miejsce. W ramach zmagań sportowych „ Licealiady” -koszykówki,  męska reprezentacja szkoły zajęła V miejsce. Reprezentacja męska w sztafetowych biegach przełajowych zajęła też V miejsce.
     • Uczennica Magdalena Patora zdobyła II miejsce  w konkursie na  prezentację multimedialną „ British Centre for The Earth: How to Save Our Planet” zorganizowanym przez  Szkołę Języków Obcych  British Centre z okazji Europejskiego Dnia Języków.
     • W corocznym konkursie Halloween  na najpiękniejszą dynię/ lampion/ maskę laureatami zostali: I miejsce ex aequo  Nikola Dudzińska z kl. Ia, oraz Iga Jędrzejewska z kl.I c ;  II miejsce Kamila Cwanek z kl. IIa; III  miejsce Miłosz Kurabiewski z kl. IId.
     • W listopadzie  zakończył się I Ogólnopolski Konkurs  wiedzy o Łodzi – moja fotogeniczna Łódź, edycja „ Tajemnice  zielonej Łodzi”.  Konkurs odbył się pod patronatem Fundacji im. Stanisława Liszewskiego i Instytutu Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji Uniwersytetu Łódzkiego. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie zrobienie mini fotoreportaży „ zielonych miejsc Łodzi, wraz z ich opisem. Nasi uczniowie odnieśli sukces. Laureatami zostali: I nagroda –Anna Jaros z kl. IIe; II nagroda ex aequo  Julian Leszkowicz z kl.IIc; III nagroda ex aequo  Martyna Woźnicka z kl. II c.
     • W tym roku szkolnym Bytnarówka ponownie uzyskała „ Srebrna Tarczę” w rankingu – Fundacji „ Perspektywy 2022”- najlepsze Licea.
     • Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego( 21 lutego) p. Katarzyna Cąber ogłosiła  konkurs szkolny polegający na podaniu zapożyczonego wyrazu (z dowolnego języka obcego),który najbardziej przeszkadza użytkownikom języka.

     Chętni   przedstawiali wybrany wyraz wraz  z ciekawym, trafnym, błyskotliwym uzasadnieniem. Wśród  takich niepotrzebnych zapożyczeń znalazły się   wskazane  przez  uczniów, między innymi: jogging, woonerf, lajk, briefing,  influencer i poster.

     Jury składające się  z nauczycieli naszej szkoły wybrało najciekawsze uzasadnienia  napisane  przez następujących uczniów: Kamila Hayka , ucznia  klasy 1a

     Dagmary Wybranowskiej, uczennicy klasy 3d

     Martyny  Małyski, uczennicy klasy 2b

     • 24 lutego wybuchła wojna w  Ukrainie. Rosyjska inwazja na Ukrainę wstrząsnęła Polakami i całym światem. W kolejnych dniach odbyło  się w szkole szereg lekcji poświęconych wojnie  i jej tragicznych skutkach , nauczyciele przeprowadzili liczne rozmowy mogące pomóc uczniom  uporać się z emocjami  , a przede wszystkim  uspokoić i wyjaśnić wątpliwości. Nasze Liceum przyłączyło się do zbiórki darów dla mieszkańców  ogarniętej wojną Ukrainie. Samorząd szkolny wraz z nauczycielami  i społecznością XXIX LO zaangażowali się w akcję  pomocy, przynosząc żywność, śpiwory i pościel, środki opatrunkowe, , leki, kosmetyki, oraz wszelkie potrzebne rzeczy , które przekazali  odpowiednim instytucjom  organizującym pomoc  dla Ukrainy i uchodźców przybyłych do Polski.
     • W marcu Politechnika Łódzka  zorganizowała konkurs  dla szkól średnich „Magia chemii jutra”. W konkursie brały udział trzyosobowe drużyny, które miały rozwiązać arkusz z zadaniami. Zgłosiło się 39 drużyn. Wśród najlepszych  znalazł się zespół  „Bytnarówki”   w składzie: Aleksandra Piaseczna, Stanisław Morańda i Kacper Łyczywek ( z klasy IIId). Drużyna zajęła III miejsce.
     • Upamiętniając 40 rocznicę  wprowadzenia  stanu wojennego, IPN w Łodzi zorganizował dla uczniów grę miejską on-line  „ Ofiary i  żołnierze. Dzieci i młodzież w okupowanej Łodzi”. Reprezentacja naszej szkoły w składzie: Paweł Matuszewski z kl.Ie, Jakub Muskała z kl. Ic, Filip Micyk z kl. IIb, Martyna Jedynak z  kl.IIb  , zajęła  I miejsce.
     • Z okazji Świąt Bożego Narodzenia uczniowie koła muzycznego i teatralnego przygotowali spektakl  inspirowany utworem Charlesa Dickensa pt.: „ Opowieść wigilijna”, który   można było obejrzeć  w wersji on-line na stronie internetowej szkoły.
     • Uczniowie klas I i II wzięli udział w szkolnym konkursie walentynkowym , którego przedmiotem było napisania wiersza miłosnego w języku angielskim. Wyróżnione zostały prace Weroniki Janeckiej z kl.IId, Maksymiliana Ostalaka z kl. IIIf oraz Martyny Mazerant z kl. IId.
     • Sejm ogłosił rok 2022 „Rokiem Romantyzmu Polskiego”. W naszej szkole, również obchodzono ten rok pod patronatem polskiego romantyzmu, w związku z tym ogłoszono wiele konkursów. Między innymi konkurs na wykonanie dowolną techniką , portretu jednego z czterech  poetów epoki romantyzmu: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida  czy  Zygmunta Krasińskiego. Laureatami konkursu zostali: I miejsce Melania Suliborska z kl. II b; II miejsce Marta Leśniak z kl. IIb; III miejsce Magdalena Patora z kl. IId. W ramach  dwusetnych urodzin tej epoki , będących dobrym powodem  do przypomnienia duchowego depozytu , jaki pozostawili mam romantyczni bohaterowie, artyści i myśliciele, zorganizowano szkolną wystawę plakatów związanych z tym tematem. Każda klasa przygotowała  6 plakatów.
     • W kwietniu, Ignacy Banaszek, uczeń klasy IIIe  zdobył I miejsce  w trójboju siłowym w Mistrzostwach Europy kategorii do 82,5 kg, oraz III miejsce w trójboju siłowym w kategorii Open w Mistrzostwach Europy.
     • W Ogólnopolskiej Olimpiadzie z Wiedzy o Sporcie i Kulturze Fizycznej nasi uczniowie osiągnęli bardzo dobre wyniki. W olimpiadzie udział wzięło 195 uczniów szkół średnich. Można było uzyskać max.240 punktów. Zwycięzca olimpiady uzyskał ich 224. Punkty i zajęte miejsca uczniów naszej szkoły: 
      1. Matylda Paluszkiewicz 198/ 14 miejsce 
      2. Laura Podkówka 194/ 16 miejsce 
      3. Jakub Damaz 190/ 18 miejsce 
      4. Oliwier Pawlak 186 /20 miejsce 
      5. Oliwia Rawecka 186 /20 miejsce 
      6. Patrycja Chabros 186/ 20 miejsce 
      7.7. Martyna Szczechowska 176 /25 miejsce 
      8. Alicja Szczecińska 172/ 27 miejsce 
      9. Stanisław Lepa 162/ 32 miejsce 
      10.Kajetan Cymera 154/ 36 miejsce 
     • Zuzanna Błaszczyk zajęła VI miejsce w kategorii indywidualnej dziewcząt Szkół Ponadpodstawowych w Biegu Olimpijczyka .
     • 22 kwietnia b.r. odbył się kolejny regionalny etap Turnieju Debat Historycznych. Naszą szkołę reprezentowali w tym roku sami debiutanci: 
      Franciszek Kowali z 1D, Paweł Matuszewski z 1E, Filip Micyk z 2B, Natalia Stroiwąs oraz Paulina Pietrzyk (kapitan zespołu) z 3B. Bytnarowcy zajęli w Turnieju III miejsce (ex aequo). 
     • W konkursie kulinarnym dotyczącym kuchni francuskiej,pod hasłem: Deser w roli głównej uczestniczyli uczniowie klas I-III naszego liceum. Oto laureatki: 

     I miejsce - Paulina Chrisidis z klasy III b za ciasto Gâteau au fromage et crème brûlée et fruits (Ciasto z serem, kremem brûlée  oraz owocami) 

     II miejsce - Julia Fiałkowska z klasy I e za deser:  la Charlotte ( szarlotka) 

     III miejsce - Julia Zgierska z klasy II b za deser: Gâteau de lave ( lawowe ciasto)

     • Już po raz drugi w naszej szkole został zorganizowany przez p. Katarzynę Bąbińską, konkurs fotografii i filmików przyrodniczych „Wiosna, wiosna ach to ty…” . Poziom  prac konkursowych był bardzo wysoki. Wszystkie prace były bardzo ciekawe i wyjątkowo piękne. Laureatami zostali: 
       W kategorii fotografii przyrodniczej, 
      I miejsce : Izabela Łuczak z kl. 2d 
       II miejsce ex aequo  
      Pola Gudaś z kl.2d 
      Amelia Kornecka z kl. 2d 
       III miejsce również ex aequo: 
      Kinga Golińska z kl.2d 
      Inga Kurzawa z kl.2d 
      Laura Podkówka z kl.3a 
       Natomiast w kategorii filmik przyrodniczy nagrody również ex aequo, otrzymali: 
      Magdalena Patora z kl.2d 
      Martyna Woźnicka z kl.2c 
     • W dniu 10.05.2022r. mieliśmy zaszczyt i prawdziwą przyjemność towarzyszyć Pani profesor Joannie Pawlikowskiej-Gzik podczas uroczystości wręczenia nagród Plebiscytu Edukacyjnego 2021 Dziennika Łódzkiego. Celem tego plebiscytu było wyłonienie i nagrodzenie najbardziej charyzmatycznych i kreatywnych nauczycieli. Takich, którzy nie tylko doskonale przekazują wiedzę, lecz także mają umiejętność nawiązywania relacji, cieszą się autorytetem i sympatią zarówno uczniów jak i ich rodziców. Plebiscyt promuje nauczycieli z pasją, wyróżniających się serdecznością, takich, którzy są dobrymi wychowawcami.

     W wyniku głosowania mieszkańców naszego województwa , nasza nauczycielka języka polskiego została dwukrotnie uhonorowana - zajęła I miejsce w ww. plebiscycie w kategorii szkół ponadpodstawowych w Łodzi i otrzymała tytuł Nauczyciel na medal oraz II miejsce w kategorii szkół ponadpodstawowych w województwie łódzkim 

     • W roku szkolnym 2021/2022,od 20 grudnia  2021 do 9 stycznia, nauczanie w naszym Liceum odbywało się w trybie zdalnym , następnie od 10 stycznia  do 26 stycznia w trybie stacjonarnym ,a już od 27 stycznia, aż do początku  ferii zimowych(14 lutego) w trybie zdalnym. Od 28 lutego nauka stacjonarna. Egzaminy maturalne 2022 przeprowadzone był stacjonarnie, przebiegały zgodnie z planem w formie pisemnej na poziomie podstawowym. Do matury przystąpiły 4 klasy  uczniów kończących naukę w liceum  po gimnazjum. Zakończono naukę  24 czerwca.

     2022/2023

     • Wraz z początkiem roku szkolnego 2022/2023 po jedenastu latach pracy pani dyrektor Jolanta Woźniakowska przeszła na zasłużoną emeryturę. Jej funkcję przejęła pani Katarzyna Paliwoda.
     • 21 września szkolna drużyna pod kierunkiem pani profesor Magdaleny Moszczyńskiej zdobyła II miejsce w rajdzie IPN poświęconym brytyjskiej misji „Freston”.
     • 7 października drużyna "Bytnarowcy": Daria Janowska (2B), Adrianna Szczepańska, Wiktor Patura, Alan Zych (2E), uczestniczyła w ogólnopolskim finale pierwszej Olimpiady Papierniczej na Politechnice Łódzkiej. Zespoły wykonały z papieru konstrukcję

     latającą, wieżę utrzymującą 1,5 l butelkę z wodą i najlżejsze opakowanie na metalowe kulki.

     • 14 października odbyło się uroczyste ślubowanie pięciu klas pierwszych, zgodnie z tradycją, poprzedzone gawędą o patronie Janku Bytnarze pod wodzą druha Krzysztofa Jakubca.
     •  W październiku w naszej szkole gościliśmy także niezwykłą postać. Dziennikarza Radia TOK FM, naszego absolwenta - Rocha Kowalskiego. Odwiedził naszą szkolną młodzież jako starszy kolega, człowiek sukcesu, mentor, aby opowiedzieć o swojej drodze zawodowej, ale też powspominać szkolne czasy.
     • Do etapu wojewódzkiego Olimpiady ZUS „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” przeszły trzy uczennice z kl. III d: Magdalena Patora, Kamila Cwanek  oraz Aleksandra Chabros uzyskując w sumie 56 pkt na 60 pkt.
     • W październiku odbył się także VIII Ogólnopolski Frankofoński Konkurs fotograficzny:         „ Bleu, blanc, rouge” pod hasłem „Voyage, Voyage” organizowany przez II Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi w Gdyni oraz Instytut Francuski w Warszawie. Na wystawę pokonkursową zostało zakwalifikowanych 20 fotografii, w tym zdjęcia Maurycego Piekarczyka. Na konkurs nadesłano 707 zdjęć z całej Polski, a zatem Maurycy odniósł ogromny sukces.
     • W grudniu szkołę odwiedził dziennikach i korespondent wojenny na Ukrainie - Jakub Maciejewski, który opowiedział o swojej pracy oraz zbieraniu materiałów do książki.
     • Rok 2023 rozpoczęliśmy z przytupem - Bytnarówka uzyskała Srebrną Tarczę w rankingu Perspektyw 2023.
     • W styczniu 2023 Stowarzyszenie Akademia Dziecka rozpoczęło współpracę z  XXIX Liceum Ogólnokształcącym im. hm. Janka Bytnara "Rudego" w Łodzi.
     • W lutym nasi koszykarze pod kierunkiem pana Marcina Owczarka zainaugurowali rozgrywki "Licealiady". W pierwszym turnieju drużyna zajęła drugie miejsce i awansowała do kolejnego etapu rozgrywek.
     • 8 lutego podczas uroczystej gali w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego miało miejsce wręczenie dyplomów Prezesa Rady Ministrów najlepszym uczniom szkół średnich z regionu województwa łódzkiego. Najwyższe wyniki nauczania w XXIX LO w zeszłym roku szkolnym uzyskała uczennica klasy 3d Magdalena Patora. Ona również została stypendystką Prezesa Rady Ministrów.Podczas uroczystości laureatom wręczali dyplomy łódzki kurator oświaty Waldemar Flajszer oraz wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński.
     • 18 lutego w Białym Pałacu w Niesięcinie odbyła się Studniówka pierwszego rocznika klas czwartych XXIX LO.
     • 14 lutego gościliśmy w Bytnarówce przedstawiciela Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurtcie nad Odrą. Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem wysłuchali informacji dotyczących oferty tej uczelni, procesu rekrutacji oraz różnorodnych form wsparcia dla polskich kandydatów i studentów.
     • 28 lutego odbyło się spotkanie poświęcone podpisaniu dokumentów potwierdzających zawarcie porozumienia pomiędzy władzami Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, a dyrekcją XXIX LO im. hm. Janka Bytnara „RUDEGO” w Łodzi, dotyczącego współpracy. Zainteresowani spotkali się w sali konferencyjnej w Rektoracie Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi.
     • 1 marca odbył się finał szkolnego konkursu matematycznego: „Potyczki z procentami”. Zakwalifikowani do finału uczniowie zmagali się w trzech rundach z ciekawymi i praktycznymi zadaniami dotyczącymi obliczeń procentowych. Poziom konkursu był wysoki i wyrównany. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą i umiejętnościami związanymi z praktycznym posługiwaniem się procentami.

     Laureatami szkolnego konkursu zostali uczniowie:

     • 1 miejsce:  Julia KĘDZIERSKA – klasa 1D

     • 2 miejsce:  Oliwia STANGENBERG – klasa 1A

     • 3 miejsce:  Natalia JAŚKIEWICZ – klasa 1D

     • W marcu uczennice klasy 3d – Aleksandra Chabros i Magdalena Patora rozpoczęły realizację projektu na 600-lecie Łodzi #Łodziowanie.
     • 8 marca z uczniami naszej szkoły spotkał się Zbigniew Komorowski, dziennikarz i pasjonat historii Koluszek.  Opowiadał o książce "Sztetl Koluszki", poświęconej przedwojennym żydowskim mieszkańcom tego miasta.
     • Siatkarze XXIX LO zajęli IV miejsce w Szkolnych Mistrzostwach w Łodzi w piłce siatkowej.
     • 4 kwietnia 2023 r. została uroczyście odsłonięta przez dziekanów kierunków kulturoznawstwo i grafika Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, p. Monikę Kamieńską i p. dr. Bartłomieja Jarmolińskiego, tablica potwierdzająca objęcie naszej szkoły patronatem tej Uczelni. To bardzo ważne wydarzenie dla całej społeczności szkolnej. Patronat cenionego ośrodka akademickiego pozwoli uczniom rozwijać zainteresowania kulturą i sztuką, oraz pasję twórczą i kreatywność, pod kierunkiem uznanych wykładowców.
     • W kwietniu Cyprian Pikor z klasy 4a i Krzysztof Śliskowski z klasy 4b zostali finalistami Olimpiady Politechniki Łódzkiej Języka Angielskiego z Elementami Technicznymi dla Szkół Średnich.
     • 25 kwietnia odbyły się rozmowy Dyrekcji  XXIX LO z Pracownikami Gabinetu Filmowego Pałacu Młodzieży w Łodzi, które dotyczyły współpracy (oferty wzbogacającej edukację naszej młodzieży)  i objęcie patronatem klas autorskich: kulturoznawczej i projektowej.
     • 28 kwietnia pożegnaliśmy maturzystów.
     • W Mistrzostwach Łodzi Szkół Ponadpodstawowych w Koszykówce 3x3 żeńska drużyna XXIX LO zajęła IV miejsce, tuż za podium.
     • W organizowanym w maju przez panią Katarzynę Bąbińską konkursie fotograficznym „Wiosna, wiosna, wiosna ach to ty!” laureatkami zostały:

     I miejsce Inga Kurzawa 3d

     II miejsce Martyna Woźnicka 3c

     III miejsce Kinga Golińska 3d

     • Rok szkolny zakończyliśmy 23 czerwca.

      

      

     2023/2024

     • Rok szkolny 2023/2024 jest szczególnie ważnym dla społeczności Bytnarówki, bowiem szkoła obchodzi swoje sześćdziesięciolecie.
     • 22 września w studiu koncertowym im. Henryka Debicha w Radiu Łódź odbył się Koncert Pamięci Janka Bytnara „Rudego” organizowany przez Fundację „Arsenał Pamięci”. Wydarzenie to zainaugurowało cykl uroczystości związanych z obchodami 60-lecia szkoły. Koncert uświetnił swoim występem zespół „Ferajna z Hoovera”.
     • 12 października odbyło się tradycyjnie uroczyste ślubowanie klas pierwszych. Honory czynił, jak zawsze, pan Krzysztof Jakubiec.
     • 24 października w głównym holu XXIX LO otwarto wystawę najlepszych prac konkursu „Arsenał Pamięci”.
     • 27 października drużyna z naszej szkoły - Ada Świątkowska i Jakub Muskała z klasy 3c, zajęli 2 miejsce w konkursie historycznym "Szlakami Łodzi - w 600-lecie naszego miasta" zorganizowanym przez XXV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Łodzi.
     • W listopadzie męska drużyna piłki ręcznej XXIX LO, zajmując drugie miejsce w swojej grupie, awansowała do turnieju finałowego Mistrzostw Łodzi Szkół Ponadpodstawowych, w którym zdobyła brązowy medal.
     • 16 listopada odbyła się wyjątkowa konferencja w ramach projektu „Osnowa i wątek - śladami włókienniczej Łodzi". Wydarzenie stanowiło zakończenie fascynującego projektu, prowadzonego we współpracy z Fundacją „Arsenał Pamięci”, w ramach którego odbywały się spacery po historycznych śladach miasta, warsztaty oraz konkurs fotograficzny. Konferencję uświetniły prelekcje dwóch gościń. Pani Paulina Sadrak, reprezentująca Akademię Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi, podzieliła się swoją wiedzą i pasją z zakresu sztuki. Podczas prelekcji przybliżyła tradycje łódzkiej szkoły tkaniny i twórców z nią związanych, inspirując uczestników do kreatywnego spojrzenia na tkaninę. Natomiast Pani Elżbieta Pędziwiatr, doświadczona przewodniczka po Łodzi i województwie, zaprezentowała bogactwo historii oraz kultury miasta, odkrywając przed zebranymi uczestnikami fascynujące fakty i anegdoty. Na zakończenie nagrodzono, wyłonionych spośród uczniów szkół podstawowych, pięcioro laureatów konkursu fotograficznego.  Ich prace nie tylko uchwyciły wyjątkowy charakter Łodzi, lecz także oddały jej dziedzictwo włókiennicze w sposób niezwykle inspirujący. Każdy z laureatów został uhonorowany ciekawymi nagrodami, które stanowiły wyraz uznania dla ich talentu i zaangażowania.
     • 17 listopada 2023r. odbył się Zjazd Absolwentów XXIX LO połączony z obchodami 60-lecia szkoły. Były rozmowy z dawnymi i obecnymi nauczycielami oraz spotkania z dawno nie widzianymi kolegami ze szkolnych ław. Podczas części oficjalnej w sali gimnastycznej pani dyrektor Katarzyna Paliwoda wręczyła wyjątkowym nauczycielom i absolwentom szkoły tytuły Mentorów i Ambasadorów Bytnarówki.
     • Do etapu wojewódzkiego Olimpiady ZUS "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych" zakwalifikowali się Marcelina Chojnacka, Magdalena Kaczmarek i Oliwier Habigier – uczniowie klas trzecich.
     • 24 listopada w XXIX Liceum Ogólnokształcącym im. Janka Bytnara „Rudego” odbył się wojewódzki finał konkursu „Arsenał Pamięci”. Konkurs, którego adresatem były dzieci i młodzież w wieku 13-19 lat z województwa łódzkiego realizowany był ramach projektu „Pamięci Świadków Historii”. Jury przyznało 5 nagród. Wszystkim uczestnikom przekazano dyplomy oraz publikacje książkowe. Projekt realizuje współpracująca ze szkołą Fundacja „Arsenał Pamięci”.
     • XXIX LO w Łodzi liderem w pilotażowym projekcie Urzędu Miasta Łodzi i ABSL – 2023 r. Na początku roku szkolnego 2022-2023 kilka wybranych łódzkich szkół średnich zostało zaproszonych przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi i Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) do udziału w pilotażowym projekcie mającym na celu zbliżyć środowiska szkół średnich do sektora biznesowego i  rozpocząć współpracę mającą na celu ukazanie młodzieży aktualnych kompetencji pracowniczych, poszukiwanych obecnie na rynku pracy. Pani Dyrektor Katarzyna Paliwoda nawiązała ścisłą współpracę, której efektem będą patronaty świata biznesu nad obecnymi klasami oraz współpraca z biznesem na kolejne lata. Nasza szkoła uzyskała tytuł lidera w projekcie i została wymieniona jako partner projektowy.
     • 15 grudnia uczeń klasy IIIc Artur Zawilski został nagrodzony w zorganizowanym przez Marszałka Województwa Łódzkiego konkursie pt. „Łódzkie na mapach”.
     • W styczniu 2024 Bytnarówka uzyskała brązową tarczę w rankingu Perspektyw 2024.
     • Nasi koszykarze i koszykarki zainaugurowali w styczniu rozgrywki "Licealiady". W pierwszym turnieju nasza drużyna zajęła pierwsze miejsce i awansowała do kolejnego etapu rozgrywek.
     • 16 lutego, tradycyjnie już w Białym Pałacu w Niesięcinie, odbyła się Studniówka XXIX LO.
     • W lutym zakończyła się też trwająca pół roku ”Akademia Lidera Edukacji”, której celem było uaktualnienie wiedzy oraz zdobycie nowych kwalifikacji menadżera oświaty. W Akademii wzięło udział 60 dyrektorów, między innymi nasza Pani dyrektor Katarzyna Paliwoda. W czasie uroczystego podsumowania i rozdania dyplomów dyrektorzy łódzkich szkół i przedszkoli dziękowali Pani Prezydent Hannie Zdanowskiej i Panu Dyrektorowi Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi Jarosławowi Pawlickiemu za cenną inicjatywę i troskę.
     • 29 lutego podczas uroczystej gali w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego miało miejsce wręczenie dyplomów Prezesa Rady Ministrów najlepszym uczniom szkół średnich z regionu województwa łódzkiego. Najwyższe wyniki nauczania w XXIX LO w zeszłym roku szkolnym osiągnęła uczennica klasy IIc Weronika Szymańska. Została ona również stypendystką Prezesa Rady Ministrów.
 • Galeria zdjęć

   brak danych