• Duplikaty dokumentów

    • Drodzy Rodzice, Uczniowie, Absolwenci,

     Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2023 r., poz. 1120) duplikaty legitymacji szkolnych wydane po 12.07.2024 r. będą miały postać kart plastikowych tzw. e-legitymacji.

     Aby otrzymać duplikat legitymacji uczniowskiej, świadectwa dojrzałości (wydanego do 2005 r.) czy świadectwa promocyjnego, ukończenia szkoły proszę złożyć w sekretariacie szkoły wypełniony wniosek o wydanie duplikatu oraz dokonać wpłaty na poniższy numer rachunku bankowego

     PeKao 87 1240 1037 1111 0011 0920 1004

     w wysokości:

     duplikat świadectwa - 26,00 zł

     duplikat legitymacji - w sprawie opłaty prosimy o kontakt ze szkołą

     Uprzejmie prosimy o kontakt ze szkołą (telefoniczny lub mailowy) przed dokonaniem płatności za duplikat.

     Potwierdzenie wpłaty proszę dołączyć do wniosku.

     WNIOSEK-_DUPLIKAT_LEGITYMACJI_SZKOLNEJ.pdf

     WNIOSEK_-_DUPLIKAT_SWIADECTWA.pdf

 • Galeria zdjęć

   brak danych