• Duplikaty dokumentów

    • Drodzy Rodzice, Uczniowie, Absolwenci,

     aby otrzymać duplikat legitymacji uczniowskiej, świadectwa dojrzałości (wydanego do 2005 r.) czy świadectwa promocyjnego, ukończenia szkoły proszę złożyć w sekretariacie szkoły wypełniony wniosek o wydanie duplikatu oraz dokonać wpłaty na poniższy numer rachunku bankowego

     PeKao 87 1240 1037 1111 0011 0920 1004

     w wysokości:

     9,00 zł   – duplikat legitymacji

     26,00 zł – duplikat świadectwa

     Uprzejmie prosimy o kontakt ze szkołą (telefoniczny lub mailowy) przed dokonaniem płatności za duplikat.

     Potwierdzenie wpłaty proszę dołączyć do wniosku.

     WNIOSEK-_DUPLIKAT_LEGITYMACJI_SZKOLNEJ.pdf

     WNIOSEK_-_DUPLIKAT_SWIADECTWA.pdf

 • Galeria zdjęć

   brak danych