• Nagroda "skoczka"

    • Nagroda “Skoczka” przyznawana jest przez Dyrekcję oraz Radę Pedagogiczną XXIX LO uczniowi, który w danym roku szkolnym uzyskał największy progres w nauce. Sukces edukacyjny ucznia mierzony jest różnicą między średnią ocen końcoworocznych a średnią ocen wystawionych na zakończenie pierwszego półrocza.


          Laureaci Nagody “Skoczka”:

     2022/2023 - Franciszek Kona (2B), Daria Bednarek (3B), Krzysztof Kułaga (3A)

     2021/2022 - Anna Majewska (3C)

     2019/2020 – Gabriela Prażmowska (2C)

     2018/2019 - Przemysław Pacanowki oraz Sebastian Rembalski (2A)

     2017/2018 – Julia Kaczmarek (2C)

 • Galeria zdjęć

   brak danych