• Klauzula informacyjna

    • Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, że:

     1. Administratorem Danych Osobowych jest XXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HM. JANKA BYTNARA „RUDEGO” W ŁODZI UL. ZELWEROWICZA  38/44 90-147 ŁÓDŹ
     2. Został powołany Inspektor Ochrony Danych. Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować na adres iod.lo29@cuwo.lodz.pl
     3. Pana/Pani dane osobowe, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze
     4. Zakres przetwarzanych danych obejmuje adres IP, adres e-mail w przypadku kontaktu ze szkołą
     5. Na Pani/Pana danych osobowych będą wykonywane następujące operacje: wgląd,
     6. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla zrealizowania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych.
     7. zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolna.
     8. każdemu przysługuje prawo do:
     • dostępu do jego danych,
     • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
     • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
     • bycia zapomnianym uwzględniając przepisy nadrzędne dotyczące minimalnego okresu przechowywania dokumentów;
     • przenoszenia danych;
     • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
     • cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie.
     1. dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego;
     2. dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
     3. dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub do zakończenia współpracy zależnie od charakteru danych;
     4. dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
 • Galeria zdjęć

   brak danych