• O szkole

    • XXIX Liceum Ogólnokształcące im. harcmistrza Janka Bytnara „Rudego” zwana „Bytnarówką” wyróżnia się bardzo dobrą lokalizacją – znajduje się w Śródmieściu, ale w miejscu zacisznym, bezpiecznym i jednocześnie dobrze skomunikowanym. Szkoła mieści się w estetycznym, trzypiętrowym budynku po termomodernizacji. Szkoła Bytnarówka posiada nowoczesne boisko wielofunkcyjne, boisko do piłki plażowej oraz siłownię plenerową – zbudowane z Budżetu Obywatelskiego, dużą i małą salę gimnastyczną.

     Szkoła posiada pracownie internetowe, strefę wi-fi, 6 tablic interaktywnych, 18 rzutników multimedialnych, dobrze zaopatrzoną bibliotekę (m.in. dzięki Narodowemu Programowi Rozwoju Czytelnictwa), pracownię multimedialną do nauki języków obcych. Dzięki realizacji projektów unijnych i owocnej współpracy dyrekcji szkoły z Radą Osiedla Łódź-Śródmieście Wschód i Radą Rodziców pracownie przedmiotowe są odnowione, estetyczne, zadbane i dobrze wyposażone. Szkoła ma nowoczesne zaplecze sanitarne. W szkole funkcjonuje bufet, który oferuje gorące i zimne napoje, przekąski, owoce i warzywa.

     Szkoła ściśle współpracuje z łódzkimi uczelniami, zwłaszcza z UŁ: z Wydziałem Prawa i Administracji, Wydziałem Filologicznym, Chemii, Nauk Geograficznych, Filozoficzno-Historycznym, Biologii i Ochrony Środowiska, jak również z Uniwersytetem Medycznym i PŁ.
     Bytnarówka wraz z Chorągwią Łódzką ZHP i od kilku lat z IPN jest współorganizatorem ogólnopolskiego konkursu Arsenał Pamięci (od roku 1999r.)

     Nasza szkoła może się poszczycić licznymi osiągnięciami w zawodach i turniejach sportowych oraz naukowymi i artystycznymi w konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich, międzyszkolnych. W rankingu „Perspektyw” w roku 2016, 2017, 2020 szkoła została wyróżniona „Brązową Tarczą”, w roku 2021, 2022 została wyróżniona „Srebrną Tarczą”,  w kategorii „Najlepsze licea w Polsce”. W szkole przykłada się wagę nie tylko do sukcesów naukowych i sportowych, ale również do rekreacji, zdrowego stylu życia i propagowania kultury. W XXIX LO prowadzone są dodatkowe zajęcia z matematyki i języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym przygotowujące do egzaminu maturalnego, odbywają się również zajęcia w ramach kół przedmiotowych.

     Nauczyciele „Bytnarówki” to ludzie identyfikujący się z ponad 50-letnią tradycją szkoły, zaangażowani w działania na rzecz rozwoju szkoły. W szkole panuje atmosfera życzliwości i współpracy. Uczniowie są otoczeni odpowiednią opieką, a jednocześnie wdraża się ich do samodzielności oraz zachęca do przejawiania inicjatywy i postawy przedsiębiorczej.

     W Bytnarówce uczeń jest najważniejszy!

 • Galeria zdjęć

   brak danych